KBC Kupon 5

Subfundusz funduszu Global Partners z siedzibą w Luksemburgu

Informacje podstawowe

Minimalny zapis 1000,00
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7) 1

Profil inwestora

Dla osób, które

 • chcą otrzymać pierwszy kupon na poziomie 9%* już w lutym 2012 r.,
 • oczekują możliwości uzyskania cyklicznych zysków w trakcie trwania Subfunduszu,
 • oczekują 100% ochrony kapitału**

Polityka inwestycyjna

KUPONY JUŻ W TRAKCIE INWESTYCJI*
PL KBC Kupon 5 jest Subfunduszem, który wypłaci inwestorom 9% kupon już po pierwszym okresie rozliczeniowym, w lutym 2012 r. Kolejne trzy kupony wypłacane będą w trakcie trwania inwestycji i będą zależeć od zachowania się koszyka 30 starannie wybranych spółek, przy czym każdy kupon wyniesie maksymalnie 11%.

JAK WYPŁACANE BĘDĄ ZYSKI

 • Kupon z Subfunduszu za pierwszy okres referencyjny (02.2011 - 01.2012) wyniesie 9% i wypłacony zostanie w lutym 2012 r.
 • Kupon za drugi okres referencyjny (02.2012 - 01.2013) wypłacony zostanie w lutym 2013 r. i wyniesie maks. 11%,
 • Kupon za trzeci okres referencyjny (02.2013 - 01.2014) wypłacony zostanie w lutym 2014 r. i wyniesie maks. 11%,
 • Kupon za czwarty okres referencyjny (02.2014 - 07.2015) wypłacony zostanie w ostatnim dniu roboczym sierpnia 2015 r. i wyniesie maks. 11%.

STARANNIE DOBRANE SPÓŁKI

W drugim, trzecim i czwartym okresie rozliczeniowym zysk zależeć będzie od zachowania się koszyka spółek, w skład którego wchodzą m.in.: Kraft Foods Inc., Novartis, i inne.

Subskrypcja tytułów uczestnictwa trwała od 22 listopada 2010 - 14 stycznia 2011 r.
Obecnie istnieje możliwość nabycia tytułów uczestnictwa subfunduszu.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Minimalna kwota inwestycji: 1.000 zł + opłata za nabycie tytułów uczestnictwa;
 • Dzień Zapadalności Subfunduszu: 7 września 2015;
 • Ochrona: 100% zainwestowanych środków;
 • Zysk z Subfunduszu:
  • 9% za I okres, wypłacony w lutym 2012 r.
  • maks. do 11% za II okres (w zależności od zachowania się koszyka spółek), wypłacony w lutym 2013 r.
  • maks. do 11% za III okres (w zależności od zachowania się koszyka spółek), wypłacony w lutym 2014 r.
  • maks. do 11% za IV okres (w zależności od zachowania się koszyka spółek), wypłacony w sierpniu 2015 r.

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji dwa razy na miesiąc, sprzedając tytuły uczestnictwa wg ich bieżącej wyceny, przy czym pierwszym dniem wyceny jest 16 lutego 2011 r

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 1.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem:
 więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Informacje dodatkowe

UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu.

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:.

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC TFI S.A.

Typ funduszu

inny

* Kupon z subfunduszu za pierwszy okres referencyjny (02.2011-01.2012) wyniesie 9% i wypłacony zostanie w lutym 2012. Kupon za drugi okres referencyjny (02.2012-01.2013) wypłacony zostanie w lutym 2013 r. i wyniesie maksymalnie 11%, kupon za trzeci okres referencyjny (02.2013-01.2014) wypłacony zostanie w lutym 2014 r. i wyniesie maksymalnie 11%. kupon za czwarty okres referencyjny (02.2014-07.2015) wypłacony zostanie w sierpniu 2015 r. i wyniesie maksymalnie 11%.
Wypłata dochodu może obniżyć wartość wyceny tytułu uczestnictwa.
** Ochrona kapitału w dniu zapadalności Subfunduszu (07.09.2015), opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna.
PL KBC Kupon 5 to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i jednocześnie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami obejmującymi różnego rodzaju Subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Informacje na temat polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka związanych z inwestycją w subfundusz, ochroną kapitału znajdują się w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestora dostępnym na stronie internetowej KBC TFI SA, w siedzibie KBC TFI S.A. oraz placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia a także na ich stronach internetowych.
Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału.
Przed zainwestowaniem prosimy o uważne przeczytanie Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie KBC TFI S.A.oraz w placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

aktualizowano: 27.07.2015

O funduszu

Wybrany fundusz posiada notowania dla okresu od 2011-02-16 do 2015-09-07. Wybór zakresu spoza okresu objętego notowaniami może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania z okresu:

Zapraszamy do zapoznania się z wybranym dokumentem.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF , (który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.


Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF lub HTML, (które można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×