Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Jest to specjalnie wydzielone „konto” w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez specjalistów z KBC TFI w ramach dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filara.

Jeśli nie chcesz, aby poziom Twojego życia na emeryturze odbiegał znacząco od obecnego, już dziś zainwestuj w ramach III filaru!

Zalety związane z oszczędzaniem na IKZE

Maksymalna wysokość wpłat na IKZE w 2014 roku
Górny limit wpłat na rok bieżący to 4 495,20 PLN.

Zapoznaj się z aktualnym regulaminem prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnych - plik do pobrania poniżej.

Regulamin IKE/IKZE (obowiązujący od 01 07 2013)

W ramach IKZE można oszczędzać w następujących funduszach:

Jak można rozpocząć oszczędzanie?
Wystarczy udać się do placówki Banku Zachodniego WBK z dokumentem tożsamości.

Modyfikowano: Niedziela, 31 Sierpień 2014, 21:58:45