Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2016-02-11

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   74.19 -0.50% -3.67% -10.97% -16.66% -6.8% -12.44% 21.66% 12.68% -7.8%
KBC Akcyjny   75.00 -0.45% -1.43% -11.91% -18.43% -14.87% -17.21% -5.12% -12.89% -7.28%
KBC Aktywny   188.42 -0.26% -1.09% -6.52% -10.53% -9.13% -7.71% -1.09% 0.7% -3.98%
KBC ALFA SFIO   2.74 0.00% 0 0.74% 1.48% 1.86% 9.16% 11.84% 29.25% 0.37%
KBC BETA Dywidendowy SFIO   159.65 -1.02% -0.69% -13.59% -19.96% -21.86% -26.59% -24.59% -28.11% -6.64%
KBC DELTA   132.47 -0.13% 0.7% 0.89% 1.13% -0.9% 13.79% 14.06% - 0.91%
KBC GAMMA   236.60 -0.06% -0.55% 0.03% 0.31% 1.11% 6.72% 9.43% 22.53% -0.1%
KBC Globalny Akcyjny   117.74 0.13% -5.07% -12.15% -15.11% -12.12% 12.95% 11.13% - -8.73%
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad   93.03 0.33% -2.94% - - - - - - -4.14%
KBC Obligacji Korporacyjnych    129.14 -0.05% -0.48% -0.08% 0.12% 1.52% 13.46% 14.63% - -0.06%
KBC Papierów Dłużnych   227.42 -0.04% -0.14% 0.3% 1.43% 0.94% 12.77% 13.37% 33.38% 0.11%
KBC Pieniężny   178.77 -0.07% -0.56% -0.05% 0.53% 1.21% 5.43% 8.13% 18.64% -0.1%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   76.14 -0.37% -4.21% -13.16% -17.87% -10.1% -11.72% 20.38% 8.69% -9.77%
KBC Portfel Akcyjny   67.15 -0.25% -1.29% -16% -23.89% -21.22% -24.18% -15.26% -22.64% -8.68%
KBC Portfel Obligacyjny   168.08 -0.05% -0.1% -0.6% -0.04% -0.71% 13.74% 15.4% 36.75% -0.29%
KBC Portfel Pieniężny   157.44 -0.05% -0.54% 0.01% 0.56% 1.56% 8.11% 11.38% 24.7% -0.09%
KBC Stabilny   231.57 -0.05% -0.96% -4.16% -6.63% -5.04% -0.1% 6.21% 17.9% -2.53%
KBC Zmiennej Alokacji   103.99 -0.08% -2.82% -9.55% -13.98% -9.47% -11.98% -7.25% - -5.35%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Modyfikowano: Poniedziałek, 2 Czerwiec 2014, 09:18:25

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×