Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2015-07-30

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   86.21 0.16% 4.76% -1.33% 8.67% 17.05% 24.08% 61.99% 47.47% 12.4%
KBC Akcyjny   89.72 -0.23% 0.71% -6.72% 1.45% 8.45% 11.74% 30.77% 17.24% 4.19%
KBC Aktywny   207.70 -0.13% 1.02% -4.53% -0.5% 5.22% 8.87% 19.25% 19.64% 2.03%
KBC ALFA SFIO   2.71 0.00% 0.74% 0.37% 0.74% 4.23% 9.27% 15.32% 30.92% 1.88%
KBC BETA Dywidendowy SFIO   196.29 -0.36% -1.98% -9.86% -4.5% -1.46% -1.82% 3.23% -1.82% -2.3%
KBC DELTA   131.31 0.00% 0.69% -0.8% -1.71% 6.89% 11.25% 21% - 1.36%
KBC GAMMA   235.84 0.04% 0.14% 0.26% 0.85% 4.08% 7.9% 12.65% 25.08% 1.66%
KBC Globalny Akcyjny   136.38 1.33% -1.35% -0.99% -0.05% 15.12% 24.33% 31.35% - 4.34%
KBC Obligacji Korporacyjnych    128.88 0.04% 0.26% 0.6% 1.32% 5.4% 11.89% 18.74% - 1.95%
KBC Papierów Dłużnych   224.20 0.01% 0.68% -0.36% -1.05% 4.54% 10.18% 18.36% 32.75% 0.75%
KBC Pieniężny   177.85 0.05% 0.03% 0.07% 0.66% 2.6% 6.29% 10.67% 21.16% 1.36%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   91.18 0.07% 4.7% -2.49% 8.92% 19.86% 28.15% 64.56% 50.44% 13.06%
KBC Portfel Akcyjny   86.01 -0.89% -0.41% -7.33% 1.34% 7.58% 11.24% 24.56% 9.58% 4.95%
KBC Portfel Obligacyjny   168.06 -0.04% 1.07% -0.26% -0.71% 8.94% 13.85% 23% 38.53% 2.46%
KBC Portfel Pieniężny   156.47 0.02% 0.17% 0.44% 0.93% 4.19% 9.4% 14.24% 27.09% 1.85%
KBC Stabilny   245.97 -0.19% 1.76% -2.25% 0.14% 7.3% 11.18% 23.72% 31.49% 3.23%
KBC Zmiennej Alokacji   119.20 -0.08% 3.07% -2.5% 3.53% 10.08% 8.98% 19.15% - 7.89%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Modyfikowano: Poniedziałek, 2 Czerwiec 2014, 09:18:25

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×