Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2015-10-07

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   83.56 0.47% 0.75% 2.23% -1.81% 4.11% 7.16% 48.31% 34% 8.94%
KBC Akcyjny   86.71 0.53% 0.43% -0.47% -7.02% -3.61% 0.46% 15.31% 5.63% 0.7%
KBC Aktywny   203.63 0.28% 0.48% 0 -5.12% -1.99% 2.34% 10.87% 12.73% 0.03%
KBC ALFA SFIO   2.72 0.37% 0.74% 1.12% 1.12% 3.42% 9.24% 14.29% 29.52% 2.26%
KBC BETA Dywidendowy SFIO   185.39 0.32% 0.05% -4.83% -12.75% -11.89% -11.88% -10.32% -12.26% -7.73%
KBC DELTA   131.77 -0.02% 0.39% 0.6% -2.13% 4.36% 12.17% 19.3% - 1.71%
KBC GAMMA   236.27 0.03% -0.09% 0.27% 0.34% 2.77% 7.57% 11.63% 24.07% 1.84%
KBC Globalny Akcyjny   125.58 -0.17% 2.21% -9.71% -8.91% 4.94% 14.91% 22.64% - -3.92%
KBC Obligacji Korporacyjnych    129.06 0.04% -0.05% 0.3% 0.45% 3.4% 13.13% 18.88% - 2.09%
KBC Papierów Dłużnych   226.61 0.00% 0.57% 1.34% -0.25% 3.7% 12.61% 17.65% 32.23% 1.84%
KBC Pieniężny   178.47 0.05% -0.05% 0.38% 0.37% 2.13% 6.12% 9.89% 20.36% 1.72%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   87.25 1.14% 1.15% 1.76% -2.69% 3.71% 11.47% 48.03% 32.08% 8.18%
KBC Portfel Akcyjny   81.56 0.39% -0.98% -3.43% -9.74% -5.28% -0.94% 8.16% -1.98% -0.48%
KBC Portfel Obligacyjny   169.81 -0.02% 0.71% 1.57% -0.68% 8.44% 14.66% 22.17% 38.03% 3.53%
KBC Portfel Pieniężny   157.28 0.04% -0.07% 0.65% 0.88% 3.88% 9.21% 13.7% 26.45% 2.38%
KBC Stabilny   242.54 0.24% 0.45% 0.41% -3.17% 1.22% 7.45% 16.97% 25.05% 1.79%
KBC Zmiennej Alokacji   114.66 0.31% -0.76% -0.65% -4.28% -0.09% 1.87% 8.7% - 3.78%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Modyfikowano: Poniedziałek, 2 Czerwiec 2014, 09:18:25

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×