Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2016-05-23

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   78.67 0.24% -1.61% 3.28% -3.38% -10.47% 0.04% 21.95% 20.44% -2.24%
KBC Akcyjny   78.42 0.50% -3.49% 1.21% -6.67% -18.51% -10.6% -0.13% -9.8% -3.05%
KBC Aktywny   192.01 0.18% -2.12% 0.23% -4.18% -11.47% -5.26% 0.31% 1.87% -2.15%
KBC ALFA SFIO   2.77 0.00% 0.36% 1.09% 1.47% 2.97% 8.2% 11.24% 27.65% 1.47%
KBC BETA Dywidendowy SFIO   161.04 0.22% -5.36% -1.37% -10.69% -25.85% -23.57% -20.25% -28.97% -5.83%
KBC DELTA   132.49 -0.12% -0.13% -0.52% 0.84% 0.62% 9.92% 10.11% - 0.92%
KBC GAMMA   238.64 0.03% 0.23% 0.59% 0.9% 1.48% 6.19% 9.23% 21.88% 0.76%
KBC Globalny Akcyjny   126.35 0.66% -2.33% 3.68% -6.61% -10.56% 12.76% 8.33% 30.11% -2.05%
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad   93.60 0.14% -1.02% 0.38% - - - - - -3.55%
KBC Obligacji Korporacyjnych    130.52 0.04% 0.18% 0.69% 1.03% 2.04% 10.26% 9.57% 30.45% 1.01%
KBC Papierów Dłużnych   227.54 -0.12% 0.17% -0.13% 0.3% 1.61% 8.57% 8.92% 31.21% 0.17%
KBC Pieniężny   180.23 0.01% 0.22% 0.56% 0.82% 1.44% 4.83% 7.85% 18.02% 0.72%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   82.83 0.21% -1.81% 4.87% -2.45% -11.38% 2.53% 24.74% 19.01% -1.84%
KBC Portfel Akcyjny   70.35 0.34% -4.3% 0.98% -9.65% -24.08% -17.02% -7.91% -20.99% -4.32%
KBC Portfel Obligacyjny   169.45 -0.10% 0.14% 0.45% 0.09% 1.26% 11.83% 12.94% 35.47% 0.52%
KBC Portfel Pieniężny   158.78 0.01% 0.19% 0.53% 0.9% 1.93% 6.84% 10.98% 23.79% 0.76%
KBC Stabilny   234.60 -0.03% -1.16% 0.45% -2.27% -6.43% 1.3% 5.32% 18.26% -1.25%
KBC Zmiennej Alokacji   104.35 0.16% -2.16% 0.38% -7.45% -14.69% -7.87% -7.13% - -5.02%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×