Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2016-04-28

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   79.06 -0.15% 2.48% 6.09% -6.76% -9.54% 0.83% 33.34% 17.54% -1.75%
KBC Akcyjny   79.86 0.08% 0.92% 5.82% -8.41% -17.47% -8.87% 7.27% -11.34% -1.27%
KBC Aktywny   194.27 0.03% 0.23% 2.78% -5.03% -11.16% -3.51% 4.28% 1.19% -0.99%
KBC ALFA SFIO   2.77 0.36% 0.36% 1.09% 1.84% 2.59% 9.06% 11.69% 28.24% 1.47%
KBC BETA Dywidendowy SFIO   168.18 0.08% 0.98% 2.86% -11.06% -23.5% -20.19% -14.48% -28.17% -1.65%
KBC DELTA   132.72 0.04% 0.05% 1.45% 0.62% -0.17% 12.31% 10.17% - 1.1%
KBC GAMMA   238.38 0.05% 0.29% 0.65% 0.84% 1.31% 6.57% 9.33% 22.21% 0.65%
KBC Globalny Akcyjny   130.75 0.19% 5.38% 5.58% -1.48% -7.05% 20.81% 18.11% 36.57% 1.36%
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad   94.67 0.12% 0.85% -0.44% - - - - - -2.45%
KBC Obligacji Korporacyjnych    130.41 0.03% 0.36% 0.89% 0.98% 1.7% 12.19% 11.09% - 0.92%
KBC Papierów Dłużnych   227.30 0.06% -0.51% -0.09% 0.09% 0.79% 10.36% 8.64% 31.71% 0.06%
KBC Pieniężny   180.05 0.04% 0.25% 0.6% 0.83% 1.28% 5.21% 7.96% 18.34% 0.61%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   83.35 -0.20% 3.77% 9.28% -6.76% -11.36% 3.82% 35.2% 16.49% -1.22%
KBC Portfel Akcyjny   72.50 0.35% 1.03% 7.58% -11.91% -22.56% -13.85% -1.31% -21.99% -1.4%
KBC Portfel Obligacyjny   169.41 0.06% 0.25% 0.85% -0.34% 0.24% 13.35% 12.99% 36.07% 0.5%
KBC Portfel Pieniężny   158.65 0.05% 0.28% 0.69% 0.8% 1.81% 7.57% 11.05% 24.22% 0.68%
KBC Stabilny   236.56 0.04% 0.62% 2.24% -3.14% -6.55% 3.42% 7.84% 18.1% -0.43%
KBC Zmiennej Alokacji   105.88 0.00% 0.99% 1.33% -8.87% -13.99% -5.85% -3.78% - -3.63%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×