Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2015-06-30

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   82.29 0.23% -5.58% -2.65% 7.29% 5.59% 24.85% 52.93% 49.35% 7.29%
KBC Akcyjny   89.09 0.41% -5.56% -3.73% 3.46% 3.16% 15.99% 28.02% 26.51% 3.46%
KBC Aktywny   205.60 0.27% -3.87% -3.75% 1% 1.91% 10.93% 17.75% 23.87% 1%
KBC ALFA SFIO   2.69 0.37% 0 0 1.13% 4.26% 8.47% 15.45% 31.22% 1.13%
KBC BETA Dywidendowy SFIO   200.25 0.45% -5.58% -5% -0.33% -3.02% 2.89% 4.43% 7.76% -0.33%
KBC DELTA   130.41 0.11% -0.63% -3.07% 0.66% 7.08% 12.51% 22.65% - 0.66%
KBC GAMMA   235.50 -0.01% 0.11% 0.09% 1.51% 4.35% 8.61% 12.91% 25.3% 1.51%
KBC Globalny Akcyjny   138.25 -2.05% -3.12% 1.1% 5.77% 21.84% 25.52% 36.11% - 5.77%
KBC Obligacji Korporacyjnych    128.54 0.01% 0.43% 0.1% 1.68% 6.95% 13.02% 20.56% - 1.68%
KBC Papierów Dłużnych   222.69 0.09% -0.45% -1.83% 0.08% 4.73% 11.64% 18.91% 32.41% 0.08%
KBC Pieniężny   177.80 -0.02% 0.05% 0.05% 1.33% 2.97% 7.02% 10.73% 21.48% 1.33%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   87.09 -0.10% -5.59% -2.76% 7.99% 9.63% 29.95% 54.58% 53.57% 7.99%
KBC Portfel Akcyjny   86.36 0.56% -5.21% -3.78% 5.38% 3.69% 16.73% 22.76% 20.55% 5.38%
KBC Portfel Obligacyjny   166.28 0.14% -0.37% -2.51% 1.38% 8.67% 14.55% 22.97% 37.6% 1.38%
KBC Portfel Pieniężny   156.20 0.00% 0.25% 0.25% 1.67% 4.55% 10.54% 14.51% 27.17% 1.67%
KBC Stabilny   241.72 0.18% -2.8% -3.21% 1.44% 4.34% 11.89% 22.38% 33.83% 1.44%
KBC Zmiennej Alokacji   115.65 0.16% -4.68% -2.97% 4.68% 3.47% 7.83% 14.05% - 4.68%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Modyfikowano: Poniedziałek, 2 Czerwiec 2014, 09:18:25

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×