Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2015-11-27

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   82.20 0.02% -2.78% -0.48% -5.38% 4.75% -2.93% 43.26% 33.16% 7.17%
KBC Akcyjny   83.58 -0.45% -4.16% -2.61% -11.55% -5.57% -9.68% 10.58% 1.4% -2.94%
KBC Aktywny   200.15 -0.18% -2.15% -0.94% -6.45% -3.59% -3.39% 7.83% 10.86% -1.68%
KBC ALFA SFIO   2.73 0.00% 0.37% 0.74% 1.49% 3.02% 9.2% 13.28% 29.38% 2.63%
KBC BETA Dywidendowy SFIO   179.11 -0.63% -4.87% -3.59% -15.83% -13.57% -20.86% -12.42% -16.01% -10.86%
KBC DELTA   131.46 0.02% -0.29% -0.01% 0.09% 2.28% 12.63% 14.73% - 1.47%
KBC GAMMA   236.45 0.01% 0 -0.04% 0.49% 1.97% 7.28% 10.89% 23.41% 1.92%
KBC Globalny Akcyjny   135.39 -0.06% 1.84% 11.29% -6.1% 8.26% 22.65% 34.02% - 3.58%
KBC Obligacji Korporacyjnych    129.18 0.01% 0.01% 0.06% 0.89% 2.2% 12.02% 17.11% - 2.18%
KBC Papierów Dłużnych   227.12 0.00% 0.03% 0.8% 1.63% 1.69% 13.17% 14.42% 34.17% 2.07%
KBC Pieniężny   178.76 0.02% 0.08% 0.06% 0.58% 1.84% 6.03% 9.49% 19.7% 1.88%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   85.93 -0.44% -3.56% -0.61% -6.62% 3.86% 4.45% 43.1% 29.8% 6.55%
KBC Portfel Akcyjny   76.72 -1.04% -6.79% -6.93% -15.68% -9.54% -14.42% 2.2% -8.43% -6.38%
KBC Portfel Obligacyjny   169.50 0.00% -0.25% 0.58% 1.57% 3.86% 14.95% 18.49% 39.05% 3.34%
KBC Portfel Pieniężny   157.37 0.01% -0.02% -0.03% 0.97% 2.85% 9.09% 12.45% 25.75% 2.43%
KBC Stabilny   240.65 -0.19% -1.36% -0.27% -3% -0.52% 3.48% 13.76% 25.02% 0.99%
KBC Zmiennej Alokacji   112.79 -0.47% -2.68% -2.69% -6.46% -0.96% -4.59% 4.77% - 2.09%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Modyfikowano: Poniedziałek, 2 Czerwiec 2014, 09:18:25

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×