Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2015-08-27

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   82.60 2.25% -2.99% -4.92% -0.9% 8.29% 11.76% 54.71% 41.85% 7.69%
KBC Akcyjny   85.82 2.22% -3.49% -9.18% -5.88% -1.44% 2.09% 21.45% 13.83% -0.34%
KBC Aktywny   202.04 1.29% -2.24% -5.57% -4.59% -0.78% 3.54% 14.47% 16.82% -0.75%
KBC ALFA SFIO   2.70 -0.37% -0.37% 0.37% 0.37% 3.45% 9.31% 14.41% 29.19% 1.5%
KBC BETA Dywidendowy SFIO   185.78 2.00% -5.05% -12.7% -11.13% -10.45% -9.78% -4.97% -6% -7.54%
KBC DELTA   131.47 0.02% 0.08% 0.1% -2.03% 6.28% 11.78% 20.5% - 1.48%
KBC GAMMA   236.54 0.03% 0.39% 0.53% 0.9% 3.94% 7.95% 12.4% 24.82% 1.96%
KBC Globalny Akcyjny   121.65 1.31% -11.06% -15.63% -11.39% 1% 13.02% 18.1% - -6.93%
KBC Obligacji Korporacyjnych    129.10 0.02% 0.25% 0.83% 1.32% 4.07% 13.35% 19.1% - 2.12%
KBC Papierów Dłużnych   225.32 0.05% 0.53% 0.82% -0.51% 4.25% 12.12% 18.38% 32.33% 1.26%
KBC Pieniężny   178.65 0.02% 0.56% 0.52% 0.97% 2.69% 6.45% 10.6% 21.12% 1.82%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   86.46 2.36% -3.45% -6.04% -2.01% 8.77% 15.68% 55.28% 44.24% 7.2%
KBC Portfel Akcyjny   82.43 1.83% -3.62% -9.41% -6.69% -1.26% 2.6% 16.3% 7.26% 0.59%
KBC Portfel Obligacyjny   168.52 0.05% 0.2% 0.98% -0.94% 8.65% 14.2% 22.69% 37.96% 2.74%
KBC Portfel Pieniężny   157.42 0.02% 0.67% 1% 1.4% 4.42% 9.67% 14.36% 27.16% 2.47%
KBC Stabilny   241.29 0.91% -1.54% -2.74% -2.85% 2.9% 8.74% 20.19% 28.59% 1.26%
KBC Zmiennej Alokacji   115.91 1.24% -1.65% -3.87% -1.63% 3.02% 6.35% 14.98% - 4.91%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Modyfikowano: Poniedziałek, 2 Czerwiec 2014, 09:18:25

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×