Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2015-05-21

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   88.05 0.20% 1.86% 8.36% 12.37% 13.86% 36.55% 69.42% 58.14% 15.1%
KBC Akcyjny   96.50 0.33% 0.79% 7.7% 9.57% 12.22% 22.65% 48.32% 36.24% 12.38%
KBC Aktywny   217.25 0.24% -0.31% 3.79% 5.21% 8.53% 13.1% 29.62% 30.12% 7.06%
KBC ALFA SFIO   2.69 0.00% -0.37% 0.37% 1.51% 5.08% 8.03% 16.45% 31.22% 1.13%
KBC BETA SFIO   217.54 0.25% -0.04% 5.06% 5.42% 4.65% 7.42% 21.14% 15.85% 8.44%
KBC DELTA   131.67 0.11% -1.85% -1.49% 2.74% 9.65% 8.85% 25.32% - 3.14%
KBC GAMMA   235.15 0.01% -0.11% 0.36% 1.5% 4.69% 7.39% 13.07% 25.71% 1.51%
KBC Globalny Akcyjny   140.72 0.51% 0.87% 2.88% 13.69% 26.57% 21.18% 37.95% - 10.85%
KBC Obligacji Korporacyjnych    127.89 0.01% -0.44% 0.42% 1.26% 8.51% 6.99% 20.84% - 1.23%
KBC Papierów Dłużnych   224.08 0.03% -1.14% -0.61% 0.77% 7.35% 6.57% 20.98% 33.72% 1.1%
KBC Pieniężny   177.65 0.01% -0.09% 0.47% 1.29% 3.37% 6.16% 10.33% 21.95% 1.31%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   93.74 0.32% 0.65% 9% 13.96% 17.88% 40.35% 72.47% 62.71% 16.27%
KBC Portfel Akcyjny   92.73 0.27% -0.44% 7.28% 9.71% 11.35% 20.51% 40.59% 28.2% 13.1%
KBC Portfel Obligacyjny   167.54 0.08% -1.7% -1.05% 3.12% 10.88% 11.15% 25.27% 39.21% 3.39%
KBC Portfel Pieniężny   155.76 0.01% -0.09% 0.33% 1.88% 4.95% 8.6% 14.39% 27.49% 1.75%
KBC Stabilny   250.92 0.14% -1.08% 2.35% 4.28% 9.32% 11.94% 31.01% 38.19% 5.72%
KBC Zmiennej Alokacji   122.37 0.22% -0.54% 5.69% 7.99% 9.32% 8.44% 23.82% - 10.75%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Modyfikowano: Poniedziałek, 2 Czerwiec 2014, 09:18:25

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×