KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Nowa strategia w KBC Parasol FIO

12 Lipiec 2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 lipca br. wchodzą w życie zmiany dotyczące polityki inwestycyjnej subfunduszu KBC Globalny Ochrony 90 Listopad. Subfundusz zmienia nazwę oraz dotychczas stosowaną politykę inwestycyjną opartą o strategię CPPI na strategię obligacyjną i będzie głównie inwestować w obligacje korporacyjne i komunalne z możliwym, max. 15%, udziałem akcji w portfelu. Nowa strategia KBC Obligacji Korporacyjnych Plus dedykowana jest inwestorom, którzy cenią sobie stabilność stóp zwrotu, a jednocześnie są zainteresowani czerpaniem zysków z rynku akcji w średnim terminie poprzez niewielką ekspozycję na ten rynek. Taka propozycja inwestycyjna może stanowić idealne rozwiązanie dla celów długoterminowego oszczędzania na przyszłość.

Powyższa strategia inwestycyjna uzupełni szeroką ofertę KBC Parasol FIO o subfundusz inwestujący w instrumenty finansowe o stosunkowo niskim poziomie ryzyka z możliwością dodania niewielkiego, bo modelowo 5%, a maksymalnie 15% składnika w postaci akcji celem osiągania dodatkowych przychodów. Ich udział w portfelu będzie powiększany przez zarządzającego jedynie w okresach, co do których będą występować przesłanki do lepszego zachowania się tej klasy aktywów inwestycyjnych.
Szacowany wpływ udziału akcji w portfelu na stopę zwrotu z subfunduszu powinien oscylować w okolicach 1% w ujęciu rocznym. Oznacza to, że wycena jednostki uczestnictwa nowej strategii nie będzie wykazywać nadmiernej zmienności – tym bardziej, że została stworzona z myślą o inwestorach, którzy cenią sobie bezpieczeństwo.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Infolinią: 22 582 88 58.

« Powrót do listy aktualności

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie