RYNEK PIENIĘŻNY

Dobre wykonanie budżetu

Po październiku nadwyżka budżetowa wyniosła 2,7 mld złotych. W samym październiku zanotowano deficyt na poziomie 1,1 mld zł, co jest drugim najlepszym wynikiem październikowym w historii. Tak dobry wynik jest zarówno zasługą wyższych dochodów, jak i niższych wydatków w porównaniu z zaplanowanymi w ustawie budżetowej. Dynamicznie rosną dochody podatkowe - 10% rocznie. Wzrosty nastąpiły we wszystkich kategoriach dochodów podatkowych. Niższe wydatki uzyskano dzięki spadkowi kosztów obsługi długu oraz mniejszej o 7,5 mld zł niż w poprzednim roku dotacji do FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych). Niższa dotacja jest wprost efektem dobrej sytuacji na rynku pracy. Tak dobre wykonanie budżetu jest wsparciem dla polskiego rynku długu, ponieważ ogranicza ryzyko nadmiernej podaży obligacji związanej z zapotrzebowaniem państwa na środki finansowe.

Nastawienie do rynku pieniężnego

Nastawienie do rynku - neutralne

RYNEK OBLIGACYJNY

Co tam Panie w ekonomii? Gospodarki trzymają się mocno.

Kolejny tydzień przynosi inwestorom porcję dobrych danych ekonomicznych. Na początku tygodnia napłynęły dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. Hossa w tym segmencie zawsze wspomagała gospodarkę. Sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym wyniosła 685 tysięcy i była to wielkość najwyższa od 10 lat. Na 10 - letnim szczycie jest również sprzedaż domów, których rozpoczęcie budowy jeszcze nie nastąpiło, popularnie zwanych „dziurą w ziemi”. Nieruchomości jest to branża, od której rozpoczął się poprzedni kryzys, a obecnie jest w bardzo dobrej kondycji. Mocno trzyma się również amerykański konsument. Indeks Conference Board jest na poziomach najwyższych od 2000 roku, czyli od czasów hossy internetowej. Polska gospodarka również trzyma się mocno. PKB za III kwartał wzrósł o 4,9% wobec wcześniejszych oczekiwań na poziomie 4,7%. Jest to odczyt najwyższy od sześciu lat. Inwestycje przyspieszyły do 3,3% wobec wzrostu o 0,9% w poprzednim kwartale. Niespodziewanie przyspieszyła też inflacja. Wstępny szacunek to 2,5% w porównaniu do oczekiwań 2,3%. Nie sądzimy jednak, aby te odczyty zmieniły gołębie nastawienie RPP. Rada oczekuje obecnie spowolnienia inflacji w najbliższych miesiącach.

Nastawienie do rynku obligacyjnego

Nastawienie do rynku - neutralne

 

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy