Rynek pieniężny

Kolejny raz gołębia RPP

W poprzednim tygodniu, odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Stopa referencyjna wynosi nadal 1,50%. W komunikacie napisano, że „w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Według Rady inflacja pozostanie umiarkowana w najbliższym roku, a ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego jest umiarkowane. Wydźwięk po posiedzeniu Rady jest gołębi pomimo bardzo dobrych danych z gospodarki, wzrostu inflacji powyżej oczekiwań oraz silnego rynku pracy. W związku z tym nie oczekujemy zmian w polskiej polityce pieniężnej również w przyszłym roku.  

Nastawienie do rynku pieniężnego

nastawienie do rynku - negatywne

Rynek obligacyjny

 

Dobre dane z gospodarki

Ostatni tydzień był kolejnym, w który obfitował w dobre dane z gospodarki. Przykładem jest ISM dla przemysłu USA, który we wrześniu znacząco przekroczył wysoki konsensus 58,8 i osiągnął 60,8 pkt. Jest to najwyższy poziom od pond 12 lat. Kolejny bardzo dobry sygnał przyszedł ze strony amerykańskich danych o zamówieniach na dobra trwałe. Wzrosły one o 2%. Potwierdzają dobry stan gospodarki i sugerują możliwe przyspieszenie inwestycji w 3 kwartale. Dane te wspierają tych członków FOMC, którzy opowiadają się za grudniową podwyżką stóp procentowych w USA. Przykładem mogą być P. Harker i J. Williams, którzy oczekują trzech podwyżek stóp procentowych w 2018 roku. Za stopniowymi podwyżkami opowiedziała się również E. George. Dobre dane makroekonomiczne napływały też z Polski. PMI dla polskiego przemysłu wzrósł we wrześniu do 53,7 pkt. z 52,5 pkt. w sierpniu. Dodatkowo Fitch podwyższył prognozę wzrostu PKB dla Polski w 2017 r. z 3,3% r/r do 4,0% r/r. Istotnym wydarzeniem dla inwestorów były minutes po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Utwierdziły one rynek w przekonaniu, że w październiku podjęta będzie decyzja o redukcji programu QE od przyszłego roku. Szybkość i skala redukcji programu pozostają kwestią otwartą. Przedstawiciele ECB wyrazili opinię, że coraz więcej czynników wskazuje na „samowystarczalność” (bez pomocy EBC) ekspansji gospodarczej w Europie. Z kolei domknięcie się luki popytowej może podbić inflację. Oczekujemy bardzo powolnego zacieśniania polityki pieniężnej zarówno w USA, jak i w Europie. Skala tego zacieśniania będzie jednak bardzo zależna od czynników gospodarczych. Uważamy, że nawet przy niewielkich osłabieniach gospodarczych polityka pieniężna może z powrotem wrócić do stanu „wait and see”.   

Nastawienie do rynku obligacyjnego

 

nastawienie do rynku - negatywne

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy