Czy warto zainwestować w fundusze?

Masz pieniądze do zainwestowania, a nie jesteś ekspertem finansowym i nie wiesz, jak zadbać o to, aby nie zjadła ich inflacja? Najlepszym rozwiązaniem będą dla ciebie fundusze inwestycyjne. Tyle że jaki fundusz i w jaki sposób wybrać?
Czym jest fundusz?
Towarzystw funduszy działa na rynku kilkadziesiąt, a tych, którymi zarządzają TFI, kilkaset. Fundusz to forma zbiorowego lokowania pieniędzy. Nawet bardzo małe środki, jeśli wpłacone są przez dużą grupę osób, tworzą spory kapitał, który jest inwestowany przez fachowców i ekspertów finansowych zatrudnianych w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. Jeśli wpłacimy pieniądze do funduszu, kupimy za nie jednostki uczestnictwa. Każda jednostka odpowiada określonej ilości, pewnej części aktywów funduszy. Ceny tych aktywów są oczywiście zmienne. Zmieniają się ceny akcji, bo zmienia się ich kurs na giełdzie, a więc zmienia się też cena jednostki w danym funduszu. Najczęściej wycena ta codziennie jest podawana do wiadomości uczestników funduszu. Lokowanie jest więc obarczone pewnym ryzykiem, ceny jednostek mogą rosnąć, ale mogą też spadać.
Jakie są rodzaje funduszy?
Formalny podział funduszy inwestycyjnych określony jest ustawowo. Dzielą się one na otwarte i zamknięte. W funduszach otwartych kupujemy jednostki uczestnictwa, które w dowolnym momencie możemy sprzedać. W tych zamkniętych kupujemy certyfikaty. To papiery wartościowe na okaziciela. Możemy je zbyć na rynku wtórnym, na giełdzie lub rynku pozagiełdowym. Nie umorzymy ich więc wtedy, gdy będziemy chcieli, a dopiero w tym momencie, gdy fundusz odkupi od nas nasze certyfikaty. Jeszcze inną formą są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. To forma polisy, którą wykupujemy w towarzystwie ubezpieczeniowym i daje nam formalnie ochronę ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia od innych zdarzeń losowych, ale jednocześnie umożliwi inwestowanie pieniędzy. Środki dzielone są więc na dwie części: tą, która przeznaczona jest na ochronę i tą, która przeznaczona jest na inwestycje. Oczywiście proporcja podziału zależy od ubezpieczonego, podobnie jak i rodzaj inwestycji: od mniej do bardziej ryzykownych. W praktyce im wyższe ma być odszkodowanie, tym niższa będzie kwota zysku z inwestycji.

Leave a comment