KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Fundusz parasolowy

Co to jest Fundusz Parasolowy?

Fundusz parasolowy to fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami.

KBC TFI posiada w swojej ofercie 3 takie fundusze:

KBC Parasol FIO, w skład którego wchodzą Subfundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej:

KBC Parasol Biznes SFIO - rozwiązanie dla inwestorów poszukujących instrumentów inwestycyjnych o niskim ryzyku inwestycyjnym, przy jednoczesnej dużej płynności oraz atrakcyjnych stopach zwrotu:

KBC Portfel VIP SFIO dedykowany do usługi zarządzania aktywami, w skład którego wchodzą Subfundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej:

Jakie korzyści daje Fundusz Parasolowy?

Jedną z podstawowych korzyści jest możliwość przenoszenia środków (zamiana jednostek uczestnictwa) pomiędzy Subfunduszami bez konieczności płacenia podatku od zysków. Podatek pobierany jest dopiero na sam koniec inwestycji przy wypłacie środków z funduszu.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie