KBC Omega FIZ

Informacje podstawowe

Typ funduszu inny

Profil inwestora

KBC Omega FIZ jest funduszem emitującym niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, skierowanym do jednego inwestora.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC TFI S.A.

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim treści. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części wpłaconego kapitału. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

W przypadku publicznej oferty niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w Warunkach Emisji funduszu, które są jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Warunki emisji oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w Punktach Obsługi Klientów prowadzących subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych funduszu, w siedzibie KBC TFI S.A., na stronie internetowej www.kbctfi.pl.

aktualizowano: 4.09.2014

O funduszu

Wybrany fundusz posiada notowania dla okresu od 2014-01-07 do 2017-08-16. Wybór zakresu spoza okresu objętego notowaniami może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania z okresu:

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi dokumentami.

Brak dokumentów.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF , (który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.


Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF lub HTML, (które można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

O funduszu

Brak dokumentów.

Ogłoszenia prawne dla KBC Omega FIZ

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×