KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

PLN
Okres
Data operacji
Suma wpłat
Cena jednostki
Zakupionych jednostek
Suma jednostek
Stan początkowy
Data operacji
09.12.16*
Suma wpłat
500.00
Cena jednostki
86.58
Zakupionych jednostek
5.78
Suma jednostek
5.78
Wynik inwestycji
Data operacji
08.12.17*
Suma wpłat
524.6
Cena jednostki
90.84
Zakupionych jednostek
5.78
Suma jednostek
5.78
Stopa zwrotu: +4.92%

* W wybranym dniu nie było wyceny wybranego funduszu. Data została zmieniona na najbliższy dzień poprzedzający wycenę.

Porównaj inwestycję

1
2017-11-08
3
2017-09-08
6
2017-06-08
12
2016-12-08
24
2015-12-08
36
2014-12-08
60
2012-12-08
1
2017-11-08
-1.86%
3
2017-09-08
-5.62%
6
2017-06-08
-6.11%
12
2016-12-08
4.43%
24
2015-12-08
13.04%
36
2014-12-08
15.32%
60
2012-12-08
54.38%
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A.,  stronie internetowej  www.kbctfi.pl .

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie