PLN

Przyjmujemy, że dzień miesiąca podany w dacie początku jest dniem wyceny dla kolejnych miesięcy.

Data operacji Suma wpłat Cena jednostki Zakupionych
jednostek
Suma
jednostek
2016-08-19 500.00 82.88 6.03 6.03
Wynik Inwestycji
2017-08-17 * 576.74 95.6 6.03 6.03

Stopa zwrotu: 15.35%

* W wybranym dniu nie było wyceny wybranego funduszu. Data została zmieniona na najbliższy dzień poprzedzający wycenę.

1
2017-07-17
3
2017-05-17
6
2017-02-17
12
2016-08-17
24
2015-08-17
36
2014-08-17
60
2012-08-17
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek -1.9% 0.92% 0.39% 14.99% 8.46% 29.82% 78.72%
Ważne: Z dniem 01.09.2014 r. subfundusz KBC Globalny Stabilny został przekształcony w subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna.
Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia subfunduszu.
Ważne: Z dniem 03.08.2016 r. fundusz KBC BETA Dywidendowy SFIO został przekształcony w mFundusz Obligacji SFIO. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna. Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia funduszu.
Ważne: Z dniem 01.06.2015 r. fundusz KBC BETA SFIO został przekształcony w KBC BETA Dywidendowy SFIO. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna.
Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia funduszu.
Ważne: Z dniem 10.01.2017 r. subfundusz KBC Zmiennej Alokacji został przekształcony w subfundusz KBC Globalny Obligacyjny. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna.
Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia subfunduszu.
Ważne: Z dniem 12.07.2017 r. subfundusz KBC Globalny Ochrony 90 Listopad został przekształcony w subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych Plus. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna.
Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia subfunduszu.
Oblicz ponownie
Ważne: Z dniem 01.09.2014 r. subfundusz KBC Globalny Stabilny został przekształcony w subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna.
Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia subfunduszu.
Ważne: Z dniem 03.08.2016 r. fundusz KBC BETA Dywidendowy SFIO został przekształcony w mFundusz Obligacji SFIO. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna. Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia funduszu.
Ważne: Z dniem 01.06.2015 r. fundusz KBC BETA SFIO został przekształcony w KBC BETA Dywidendowy SFIO. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna.
Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia funduszu.
Ważne: Z dniem 10.01.2017 r. subfundusz KBC Zmiennej Alokacji został przekształcony w subfundusz KBC Globalny Obligacyjny. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna.
Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia subfunduszu.
Ważne: Z dniem 12.07.2017 r. subfundusz KBC Globalny Ochrony 90 Listopad został przekształcony w subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych Plus. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna.
Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia subfunduszu.

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A.,  stronie internetowej  www.kbctfi.pl .

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×