Jak obliczyć zysk z lokaty?

Wielu Polaków szuka nowych możliwości inwestowania. Część z nich stawia na obligacje, niektórzy wchodzą na giełdę. Dla tych najbardziej ostrożnych, polecane są lokaty. Czym są i jak obliczyć zysk z lokaty bankowej?

Czym są lokaty?

Rynek oferuje wiele różnego rodzaju instrumentów, które pozwalają zaoszczędzić pieniądze, a nawet nieco zarobić. Lokaty są jednym z nich. Choć obecnie, z uwagi na wysoką inflację, nieco mniej osób z nich korzysta, to jednak jest to sposób na odłożenie niewielkiej sumy pieniędzy. Lokaty mogą być różne – odnawialne i nieodnawialne, dynamiczne czy rentierskie. Nieco dokładniej  lokaty porównasz w serwisach finansowych jak HotMoney. A czym one w istocie są? To pewnego rodzaju pożyczka, jaką klient udziela bankowi w zamian za zyski z oprocentowania. Są one stałe, a określa je właśnie procent lokaty. Jednak nie zawsze owa kwota podawana jest przez bank w formie miesięcznej. Aby obliczyć zysk z lokat często trzeba użyć specjalnego wzoru, który pomoże nam sprawdzić, ile realnie możemy zarobić na danej lokacie.

Rodzaje lokat

Jak już zostało wspomniane, lokaty dzielą się na kilka typów. Lokata terminowa, czyli najpopularniejsza i najczęściej oferowana przez banki, zakłada, że pieniądze czekają na lokacie przez konkretny czas, po którym umowa kończy się i należności wraz z odsetkami zostają wypłacone. Te lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. W pierwszym przypadku, po upływie określonego czasu, lokata jest odnawiana, w drugim, pieniądze są zwracane klientowi bez ponownego przedłużenia. Oprócz tego rozróżniamy lokatę dynamiczną, z której klient w każdej chwili może wypłacić pieniądze, lokatę pieniężną, gdzie bank zatrzymuje pieniądze klienta, aż do czasu uzyskania przez niego konkretnej sumy, lokatę z dopłatą (do której możemy w trakcie jej trwania dopłacać pieniądze), oraz lokatę rentierską, z której pieniądze wypłacane są w transzach, a także lokatę dwuwalutową (zysk opiera się na kursie walut).

Jak obliczyć zysk z lokat?

Zysk z lokat jest trudny do obliczenia, jeśli bank podaje tylko roczne oprocentowanie. Aby obliczyć zysk miesięczny, warto użyć specjalnych wzorów. Należy pamiętać, że oprocentowanie, które podają banki, nie jest kwotą, jaką dostaniemy do ręki. Od oprocentowania należy jeszcze odjąć tak zwany podatek Belki, który wynosi 19 procent. W pierwszej kolejności trzeba obliczyć kwotę netto, jaką możemy osiągnąć z lokaty. W tym celu warto  użyć wzoru % * (1-0,19). I tak, dla lokaty 4% koszt roczny będzie wynosił 3, 24 procent [4* (1- 0,19) = 3,24]. Następnie, z tego co nam wyszło, należy obliczyć realne oprocentowanie lokaty w skali roku, dzieląc oprocentowanie netto przez 1+ stopę inflacji. W wyżej przedstawionym przypadku, realne oprocentowanie przy inflacji na przykład 2,5 procent wyniesie  (1+ 0,0324) / (1 + 0,025)  -1, czyli 0, 72 procent. Zyskiem z lokaty na 1000 złotych będzie więc 72 złote w skali roku.

Wzór może wydawać się na pierwszy rzut oka skomplikowany, ale jeśli użyjemy go w odpowiedni sposób, z łatwością obliczymy miesięczny zysk z lokaty.

Leave a comment