KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

O firmie

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powstało w 2002 r. Uprzednio spółka prowadziła działalność pod nazwą TFI Kredyt Banku S.A. W kwietniu 2005 roku TFI Kredyt Banku przejęło działalność WARTA TFI S.A. oraz WARTA Asset Management S.A. oraz zmieniło nazwę na KBC TFI S.A.

Towarzystwo należy do belgijskiej Grupy finansowo ubezpieczeniowej KBC, która od ponad 10 lat wprowadza na rynek fundusze z ochroną kapitału dla instytucji finansowych na całym świecie. Wraz z partnerami w Belgii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech Towarzystwo pomnaża oszczędności 8,5 milionów Klientów o łącznej wartości przekraczającej 200 mld Euro.

Akcjonariusz KBC TFI

100% akcjonariuszem KBC TFI jest KBC Asset Management NV w Belgii.

KBC Asset Management jest liderem na rynku funduszy detalicznych w Belgii oraz liderem na rynku funduszy z ochroną kapitału. Utworzona w 2000 roku, KBC AM jest jedną z 3 czołowych firm oferujących fundusze emerytalne w Belgii, Irlandii i Czechach. KBC AM zarządza aktywami zarówno prywatnych inwestorów, jak i klientów instytucjonalnych.

Oferta

W naszej ofercie znajdziecie Państwo kompleksową paletę produktów inwestycyjnych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm, w tym:

  • szeroką gamę funduszy inwestycyjnych,
  • indywidualne konta emerytalne,
  • indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego,
  • programy oszczędnościowe,
  • pracownicze programy emerytalne,
  • usługę zarządzania aktywami.

Towarzystwo prowadzi również bezpośrednią dystrybucję zagranicznych funduszy nominowanych w PLN. 
Obecnie Towarzystwo zarządza aktywami o wartości około 4,5 miliardów złotych.

Działalność prowadzona jest zgodnie z Kodeksem Etyki.

Podstawa prawna prowadzenie działalności przez Towarzystwo:

W dniu 14 maja 2002 r. Komisja decyzją nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452 udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Towarzystwo posiada także zezwolenie na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.

Dystrybucja przez Towarzystwo tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych odbywa się na podstawie art. 32 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

DANE TOWARZYSTWA

Struktura Organizacyjna

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128
kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony;
NIP: 527-23-58-706,
REGON: 017421412,
nr rach. bankowego: 69 1600 1127 1847 8185 7000 0002

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
budynek WARTA Tower
tel.: (48 22) 581 23 32
faks: (48 22) 581 23 33
e-mail:

Infolinia produktowa: (22) 582 88 58 (opłata wg taryfy operatora)

Telecentrum VIP (22) 582 88 59 (opłata wg taryfy operatora)

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie