Zarządzający funduszami

Bogdan Jacaszek – zarządzający funduszami

Jest absolwentem Uniwersytetu Toruńskiego. Początkowo zatrudniony w Południowo - Zachodnim Domu Maklerskim SA we Wrocławiu na stanowisku maklera i kierownika działu rynku pierwotnego. Od 1996 r. pracownik Wydziału Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu. Następnie, od 1998 r., pracownik Zespołu Analiz i Rekomendacji w Domu Maklerskim Banku Zachodniego S.A. Od 1999 r. na stanowisku doradcy inwestycyjnego, zajmował się między innymi tworzeniem Wydziału Zarządzania.

W WARTA TFI S.A. był zatrudniony od maja 2000 r. na stanowisku Zarządzającego Funduszami. Od lutego 2002 roku pracował w WARTA Asset Management S.A. na stanowisku Zarządzającego Portfelem. Od dnia 20 kwietnia 2005 roku, w związku z połączeniem WARTA Asset Management S.A., WARTA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami i Realizacji Transakcji w KBC TFI S.A.

Od lutego 2002 roku pracował w WARTA Asset Management S.A. Od 1994 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 912, a od 1999 r. roku licencję doradcy inwestycyjnego nr 149.

Piotr Lubczyński – zarządzający funduszami

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Chemiczny. Ukończone studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej – Kolegium Zarządzania i Finansów. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 153, licencję maklera papierów wartościowych oraz dyplom CFA. W latach 1995-1998 pracował w DM PBG SA na stanowisku maklera, a następnie w związku z przejęciem banku PBG SA przez Pekao SA związany z grupą Pekao SA. Od 1999r. zarządzający portfelami papierów dłużnych w CDM Pekao SA, natomiast w latach 2001-2002 zarządzający funduszami dłużnymi i pieniężnymi w Pioneer Pekao Investment Management SA. Od lipca 2003 w Banku BPS SA pracował na stanowisku specjalisty do spraw ryzyka. W okresie od maja 2005 do grudnia 2007 pracował na stanowisku analityka rynku akcji w OFE Ergo Hestia oraz po zmianach właścicielskich w OFE Aegon. Od stycznia 2008 do kwietnia 2010 zatrudniony w DWS Polska TFI początkowo na stanowisku analityka rynku akcji i risk managera, a od września 2008r. na stanowisku zarządzającego funduszami akcyjnymi – głównie funduszu małych spółek oraz funduszy sektorowych. W KBC TFI SA od maja 2010r.

Jakub Bentke - zarządzający funduszami

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Od 1994 roku posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 12. Posiada dyplom MBA od 1998 roku po ukończeniu studiów WEMBA na wspólnym programie SGH i University of Minnesota. W 1995 roku rozpoczął pracę w Templeton Asset Management jako zarządzający/analityk. W latach 1996-2000 pracował w PKO/Credit Suisse TFI jako zarządzający portfelem. Od 2000 roku zatrudniony w Grupie PZU na stanowiskach związanych z zarządzaniem aktywami, początkowo w PZU SA, następnie w PZU PTE i PZU Asset Management. Od 2005 w Grupie Skarbiec jako między innymi członek zarządu Skarbiec TFI odpowiedzialny za inwestycje. W latach 2009-2011 pracował w Superfund TFI gdzie odpowiadał za zarządzanie i analizy. Od sierpnia 2011 w KBC TFI pełni funkcję zarządzającego funduszami akcji.

Artur Ratyński – zarządzający funduszami

Absolwent Politechniki Białostockiej. Ukończone Studia Podyplomowe z zakresu Inwestycji Kapitałowych
i Projektów Rozwojowych Firm w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Dealerów Rynku Pieniężnego i Kapitałowego organizowanego przez członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych.
Od 1996 r. pracował jako dealer rynku akcji w Krajowym Domu Maklerskim „Passa” S.A. ( przekształcony w DI BWE S.A.). Od listopada1996 r. zatrudniony w TUnŻ WARTA „VITA” S.A. na stanowisku Zastępcy Kierownika Zespołu Inwestycji Kapitałowych. Od 1999 r. do połowy 2002 r. pełnił funkcje Wicedyrektora Biura Inwestycji Kapitałowych TUnŻ WARTA „VITA” S.A. Od lipca 2002 r. w WARTA Asset Management pełnił funkcję zarządzającego funduszami, a od kwietnia 2005 r. na tym samym stanowisku w KBC TFI S.A.
Uczestnik wielu szkoleń dotyczących zarządzania i finansów, m.in. szkolenia organizowanego przez Instytut Rozwoju Biznesu dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych.

Doradcy inwestycyjni zarządzający funduszami inwestycyjnymi KBC TFI od lat pracują na przyrost oszczędności klientów. Zarządzający funduszami inwestycyjnymi dbają o Państwa oszczędności, to doświadczeni eksperci od finansów.

Sprawdź też dane rejestrowe TFI (dane kontaktowe).

Modyfikowano: Środa, 18 Marzec 2015, 16:06:34

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×