KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
29.12.2017
+1.49
3M
31.10.2017
+3.10
6M
31.07.2017
+2.53
12M
31.01.2017
-
24M
31.01.2016
-
36M
31.01.2015
-
60M
31.01.2013
-

Profil inwestora

KBC Negative Duration FIZ jest funduszem emitującym niepubliczne certyfikaty inwestycyjne.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .

Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

• Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC TFI S.A. 

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim treści. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny.
Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części wpłaconego kapitału. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. W przypadku publicznej oferty niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w Warunkach Emisji funduszu, które są jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Warunki emisji oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w Punktach Obsługi Klientów prowadzących subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych funduszu, w siedzibie KBC TFI S.A., na stronie internetowej www.kbctfi.pl.
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie