Zarządzanie Aktywami - Asset Management

Inwestorom, dysponującym znacznymi nadwyżkami finansowymi, którzy są zainteresowani indywidualnymi rozwiązaniami inwestycyjnymi proponujemy ofertę zarządzania aktywami.Doświadczeni doradcy inwestycyjni, wspierani przez zespół analityków, efektywnie zarządzają powierzonymi nam środkami finansowymi. Przygotowaliśmy propozycję modelowych portfeli w ramach Pakietu VIP.

Zarządzanie w ramach Pakietu VIP odbywa się za pośrednictwem funduszu parasolowego KBC Portfel VIP SFIO. To oferta skierowana do osób dysponujących środkami od 100 tys złotych.

W ramach Pakietu VIP proponujemy osiem modelowych strategii inwestycyjnych o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego i zróżnicowanym poziomie zysków.

Szczegóły dotyczące 8 strategii w ramach Pakietu VIP.

Katalog Zasad Polityki Inwestycyjnej dla strategii w ramach Pakietu VIP:

Portfel Super Defensywny

Portfel Defensywny

Portfel Bezpieczny

Portfel Bezpieczny PLUS

Portfel Zrównoważony

Portfel Zrównoważony PLUS

Portfel Dynamiczny

Portfel Dynamiczny PLUS

Informacja o benchmarkach i profilach ryzyka dla strategii Pakietu VIP 

Informacja o aktualnych benchmarkach i profilach ryzyka dla strategii Pakietu VIP

Zgodnie z wybraną strategią inwestycyjną, środki lokowane są w odpowiednich proporcjach, w subfundusze funduszu KBC Portfel VIP SFIO:

Wyniki poszczególnych strategii:

Kalkulator inwestycji

***

Opłaty w ramach Pakietu VIP (dot. rejestrów otwartych w POK KBC TFI S.A.)

 1. Opłata Stała netto za zarządzanie przez KBC TFI S.A.: 100 zł rocznie, pobierana kwartalnie od każdego Portfela zgodnie z Umową.
 2. Opłata netto za sporządzenie i przekazanie Klientowi dodatkowych informacji o wartości Portfela, wyciągów, raportów innych niż wskazane w regulaminie: 25 zł bądź opłata negocjowana.
 3. Opłata wstępna: zgodnie z Tabelą Opłat dystrybutora.
 4. Zmiana strategii: brak kosztów transakcyjnych.
 5. Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem VIP pobierane jest proporcjonalnie do udziału poszczególnych subfunduszy w danej strategii:
   
  • dla Subfunduszu KBC Portfel Pieniężny 0,90% rocznie,
  • dla Subfunduszu KBC Portfel Obligacyjny 1,35% rocznie,
  • dla Subfunduszu KBC Portfel Akcyjny 4,00% rocznie,
  • dla Subfunduszu KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 4,00% rocznie

Koszty te są naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto danego subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny.

Tabela opłat KBC Portfel VIP w POK KBC TFI S.A.

Regulamin świadczenia usługi zarządzania Portfelami instrumentów finansowych przez KBC TFI S.A.

Pobierz plik Regulaminu:

Regulamin Zarządzania Aktywami 10.10.2015

Gdzie można podpisać umowę o zarządzanie aktywami?

Zapraszamy do kontaktu:

z Deutsche Bank Polska - lista Oddziałów

z VESTOR Dom Maklerski (+ 48 22) 378 91 90, Al. Jana Pawła II 22, Warszawa

z Biurem Sprzedaży KBC TFI S.A., kontakt pod numerem telefonu:
(+ 48 22) 581 01 63, e-mail:

Telecentrum VIP (+48 22) 582 88 59 - za pomocą Telecentrum VIP możliwe jest składanie dyspozycji, zleceń oraz wniosku o zawarcie umowy w dni robocze w godzinach 9:00 - 17:00. Informacje dla Klientów korzystających z Telecentrum VIP:

INFORMACJA DLA KLIENTA_TelecentrumVIP - dyspozycje telefoniczne
INFORMACJA DLA KLIENTA_TelecentrumVIP - wniosek o zawarcie Umowy

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informujemy, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pobierz procedurę    

Modyfikowano: Wtorek, 11 Kwiecień 2017, 13:30:15

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×