Komentarze i analizy

TYGODNIOWY KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO KBC TFI (18.04-21.04.2017)

Rynek akcyjny

  • Strzelające korki od szampana w sztabie Macrona
  • Odpływy z krajowych TFI

czytaj całość

Rynek obligacyjny

  • Lekkie wystromienie polskiej krzywej procentowej
  • Agencja S&P potwierdziła rating Polski

czytaj całość

Rynek pieniężny

  • Bardzo mocne dane gospodarcze
  • W oczekiwaniu na decyzje Europejskiego Banku Centralnego

czytaj całość

MIESIĘCZNY KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO KBC TFI (na koniec marca 2017 r.)

przygotowany przez Biuro Zarządzania Aktywami KBC TFI S.A.

komentarz miesięczny w pdf

Sytuacja globalna

W marcu na rozwiniętych rynkach globalnych najlepiej radziły sobie kraje Europy Zachodniej. Niemiecki DAX uzyskał stopę zwrotu   4 proc., a francuski CAC w ujęciu miesięcznym wzrósł o 5,4 proc. Poza Europą, notowania amerykańskiego S&P500 w horyzoncie miesięcznym nie uległy zmianie, natomiast japoński Nikkei225 spadł o 1,1 proc. Szerokie indeksy MSCI World, jak i MSCI Emerging Markets zyskały odpowiednio 1,1 proc. i 2,5 proc.

Kraje Unii Europejskiej

Wynik wyborów w Holandii okazał się mniej korzystny dla eurosceptycznej Partii Wolności niż wcześniejsze oczekiwania. Nie była to jednak sprawa przyprawiająca inwestorów o ból głowy - niezależnie od tego czy wynik byłby trochę lepszy czy trochę gorszy, to i tak na politycznej scenie Holandii niewiele by zmienił ze względu na konieczność tworzenia rządów koalicyjnych. Jakiś wpływ mógł jednak mieć na ogólny sentyment w Europie ze względu na zbliżające się wybory prezydenckie we Francji. Przewaga Macron nad Le Pen w sondażach dotyczących druguiej tury jest nadal bardzo wyraźna. Rozczarowujący wynik eurosceptyków w Holandii może działać w tej sytuacji uspokajająco, wskazując na małe szanse Frexitu. W długim terminie zwycięstwo centrowego kandydata Macron może nie pomóc Francji stawić czoła wyzwaniom czekającym ten kraj, ale do zebrania głosów szerokiego spektrum społeczeństwa obawiającego się radykalizmu Frontu Narodowego nadaje się doskonale.

Światowe rynki akcji -  cały czas sentyment wydaje się stosunkowo dobry

Marcowa porażka administracji Donalda Trumpa w sprawie programu ochrony zdrowia Obamacare nie zepchnęła kursów mocniej w dół. Tarcia w obozie Republikanów wskazują na rosnące ryzyko realizacji planu gospodarczego. Skoro oszczędności z tytułu wspomnianego programu będą mniejsze, to zawęża się możliwość obniżki podatków. W każdym razie apetyt na ryzyko jest wciąż duży, co przekłada się na napływy na rynki wschodzące. Szacunki za marzec są bardzo wysokie, na poziomie 30 mld USD, z czego 12 mld dotyczy rynków akcji. Jest to zatem czwarty miesiąc z rzędu dodatnich napływów, a taki poziom wpłat na rynek akcji krajów rozwijających się był ostatnio obserwowany w lipcu ubiegłego roku.

Głównym czynnikiem niepewności na rynkach akcji od paru miesięcy zdaje się być sytuacja polityczna, która jednak coraz bardziej wydaje się być pod kontrolą. Ryzyko wychodzenia ze strefy euro kolejnych państw, za przykładem Wielkiej Brytanii, jest obecnie niskie. Ponadto na rynek dotarły sygnały, że EBC jest bardziej gołębia niż zakładał rynek po ostatnim posiedzeniu tego gremium 9 marca. Inwestorzy i analitycy mieliby, według tej informacji, nadinterpretować skłonność EBC do zacieśniania polityki pieniężnej.

Fundusze akcyjne i zrównoważone

Marzec pod znakiem korekty

Marzec upłynął pod znakiem korekty na krajowym rynku akcji, w kontraście do kontynuacji wzrostów na pozostałych rynkach wschodzących, szczególnie tych w Azji. Wskaźnik polskiego rynku WIG zachowywał się dużo gorzej niż indeks rynków wschodzących MSCI Emerging Markets. W ujęciu miesięcznym, stopa zwrotu głównego indeksu GPW wyniosła w minionym miesiącu -0,7 proc., w czasie gdy ten drugi odnotował 2,5 proc. wzrost. Indeks blue-chipów spadł o 0,7 proc., mWIG40 także spadł o 2 proc., zaś sWIG80 zanotował wzrost o 3,2 proc. Spośród rynków rozwiniętych, najlepiej radziły sobie kraje Europy Zachodniej - niemiecki DAX uzyskał stopę zwrotu 4 proc. Poza Europą - notowania amerykańskiego S&P500 w horyzoncie miesięcznym nie uległy zmianie, natomiast japoński Nikkei225 spadł o 1,1 proc.

W ostatnich dwóch miesiącach pojawiły się niewielkie nabycia krajowych funduszy rynku akcyjnego

Nadzieję kontynuacji napływów można wiązać z wprowadzanym planem wicepremiera Morawieckiego. Jest on obecnie zatwierdzony przez rząd i czeka na finalną ustawową wersję. Efektem planu ma być między innymi zapewnienie nabyć na GPW w wysokości 4-6 mld zł rocznie. Wpłynęłoby to na pewno pozytywnie na notowania. Również krajowa gospodarka zaczyna się rozpędzać i prawdopodobnie wzrost PKB w drugiej połowie roku przekroczy 4 proc. Tym niemniej obecne wyceny potrzebują trochę czasu aby znaleźć uzasadnienie w osiąganych zyskach.

Aktywność inwestorów zagranicznych na polskiej giełdzie

Pewną pomocą był komentarz Fed po decyzji o podniesieniu stóp procentowych zinterpretowany jako bardziej gołębi od oczekiwań. Osłabiło to dolara i w konsekwencji pozytywnie wpłynęło na notowania na giełdach rynków wschodzących, które skończyły tydzień z doskonałym wynikiem 4,3 proc. Drugim pozytywnym czynnikiem jest bieżący sezon wyników za 4 kwartał, który na razie wygląda dość dobrze i bez nieprzyjemnych wpadek. Z drugiej strony tak szybkie tempo wzrostu cen jakie obserwujemy od około czterech miesięcy wydaje się zbyt gwałtowne i powinno ulec wyhamowaniu.

Fundusze obligacji

Marcowe wzrosty cen na rynku obligacji 

Marcowe wzrosty cen na rynku obligacji są naszym zdaniem przejściowe i stanowią odbicie po silnych spadkach z października i listopada ubiegłego roku. Rynek powoli przyzwyczaja się do wyższych poziomów inflacji i stopniowo zaczyna dyskontować jej stabilizację. Jednak w długim terminie należy się liczyć z trendem rosnących stóp procentowych, który już został zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych i będzie miał niewątpliwie wpływ na nasz rynek. O wzrostach cen polskich obligacji zadecydował czynnik lokalny czyli wstępny odczyt inflacji, który był istotnie poniżej oczekiwań rynkowych. Rentowności polskich 10-latek spadły poniżej 3,5 proc., co świadczy o dużej sile polskiego rynku. Jednak potencjał do dalszych spadków rentowności powoli ulega wyczerpaniu.

Obligacje indeksowane inflacją

W marcu obligacje indeksowane inflacją były jedną z klas aktywów dłużnych, których ceny rosły. Na wzrost powyższych obligacji miał wpływ wysoki odczyt inflacji za grudzień, o który będzie indeksowany nominał już w lutym. Ponadto inwestorzy oczekują znacznego wzrostu inflacji w styczniu, co stopniowo znajduje już odzwierciedlenie w wycenie rynkowej obligacji. Należy zauważyć, że obecnie istnieje wysokie ryzyko pojawienia się w Polsce ujemnych realnych stóp procentowych, przed którymi jedyną ucieczką (w średnim terminie) mogą okazać się tylko obligacje inflacyjne.

Zagrożenia dla rynku długu

Pomimo pozytywnego sentymentu panującego w marcu na rynkach obligacji, nie należy zapominać o zagrożeniach. Prezes FED z San Francisco - John Williams ocenił, że Fed powinien podnieść stopy procentowe w 2017 r. trzykrotnie lub więcej. Drugi z przedstawicieli Rezerwy Federalnej - Robert Kaplan potwierdził, że oczekuje w sumie trzech podwyżek stóp procentowych w tym roku, jednak jednocześnie ostrzegł, że zbliża się czas ogłoszenia przez Fed planu redukcji sumy bilansowej. Ostatni czynnik jest o tyle istotny, że uwaga inwestorów była głównie skupiona na oczekiwaniach dotyczących poziomu stóp procentowych, a rozpoczęcie dyskusji na temat redukcji bilansu FED może wprowadzić dodatkową zmienność w wycenie rządowych papierów dłużnych.

Fundusze pieniężne

Decyzje EBC nie zaskoczyły

Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi, na marcowym posiedzeniu, Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Również w trakcie konferencji, po posiedzeniu europejskich władz monetarnych, nie przedstawiono jakichkolwiek wskazówek sugerujących zmiany w prowadzonej polityce pieniężnej. Oczekujemy braku zmian w prowadzonej polityce monetarnej w najbliższym czasie pomimo rosnącej inflacji, gdyż dotychczas członkowie władz monetarnych podkreślali, że stopy procentowe powinny przez dłuższy czas pozostać bez zmian. Obecnie, po wstępnym odczycie inflacji za marzec, teza o utrzymaniu dotychczasowej polityki pieniężnej uległa silnemu wzmocnieniu.

Czas na obligacje o zmiennym oprocentowaniu

W obecnym okresie obligacje o zmiennym oprocentowaniu wydają się być inwestycją znacznie bardziej atrakcyjną niż obligacje o stałym oprocentowaniu. Wydaje się, że źródłem sukcesu zachowań popularnych  WZ-ek jest nowa formuła przetargów na rynku pierwotnym poprzez którą Minister Finansów ograniczył proces „zbijania” cen przed każdą aukcją. Obecnie to raczej oferujący „rozdaje karty” i dzięki temu ceny na obligacjach o zmiennym oprocentowaniu na aukcjach są w trwałym trendzie rosnącym. Wprawdzie krótkoterminowe stopy procentowe pozostają bez zmian, jednak wkrótce rynek zacznie dyskontować podwyżki stóp procentowych, które najprawdopodobniej rozpoczną się w Polsce na początku 2018 roku.

Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w komentarzu. Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i inwestowania w fundusze znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i w KII. Prospekty informacyjne oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.kbctfi.pl oraz u dystrybutorów funduszy inwestycyjnych. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani osiągnięcia określonego wyniku inwestycyjnego. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Modyfikowano: Poniedziałek, 24 Kwiecień 2017, 16:03:56

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×