KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zmiana %
Fundusze
Wycena
Dzienna
1M
3M
6M
12M
24M
36M
60M
Od początku roku
Poziom ryzyka SRRI
Inne
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek 90.84 PLN -0.07% Rozwiń zmiany z innych okresów -1.86% -5.62% -6.11% +4.43% +13.04% +15.32% +54.38% +4.20% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Akcyjny 97.47 PLN +0.24% Rozwiń zmiany z innych okresów -3.36% -4.17% -1.08% +12.09% +21.75% +9.57% +26.32% +11.48% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Aktywny 215.62 PLN +0.11% Rozwiń zmiany z innych okresów -1.53% -1.89% -0.77% +6.84% +10.47% +4.09% +14.55% +6.53% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC ALFA SFIO
Notowania na dzień 06.12.2017
2.92 PLN 0.00% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.69% +1.04% +2.10% +3.91% +6.96% +10.19% +20.16% +3.91% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC DELTA 131.93 PLN +0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.74% +0.82% -0.41% +1.26% +0.73% +3.30% +13.79% +0.96% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC GAMMA 253.48 PLN +0.00% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.81% +2.00% +2.47% +4.41% +7.30% +9.30% +18.47% +4.07% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Globalny Akcyjny 136.52 PLN +0.24% Rozwiń zmiany z innych okresów -3.31% +1.10% -0.47% +1.62% +3.30% +7.60% +32.49% +0.48% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Globalny Obligacyjny 103.55 PLN -0.17% Rozwiń zmiany z innych okresów -1.27% -2.50% -4.00% -5.65% -6.15% -8.89% -5.11% -6.25% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Obligacji Korporacyjnych 136.93 PLN 0.00% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.42% +1.24% +1.31% +3.13% +6.09% +8.31% +22.40% +2.96% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (d. KBC Globalny Ochrony 90 Listopad) 99.01 PLN +0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.13% +0.24% -0.55% +5.15% - - - +4.05% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Papierów Dłużnych 237.78 PLN +0.03% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.67% +1.02% +1.49% +4.00% +4.90% +7.24% +18.75% +4.16% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Pieniężny 189.51 PLN +0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.40% +1.16% +2.00% +3.67% +6.10% +7.99% +15.62% +3.54% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 103.90 PLN -0.13% Rozwiń zmiany z innych okresów -1.09% -4.32% -5.16% +7.29% +24.03% +25.33% +69.77% +6.90% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Portfel Akcyjny 85.15 PLN +0.50% Rozwiń zmiany z innych okresów -2.69% -2.51% +0.73% +15.38% +17.04% +0.44% +11.16% +13.50% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Portfel Obligacyjny 177.78 PLN +0.05% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.93% +1.06% +1.53% +4.55% +5.58% +9.54% +23.18% +4.48% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Portfel Pieniężny 169.48 PLN +0.04% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.54% +1.52% +2.65% +4.86% +7.91% +10.71% +20.51% +4.71% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC SIGMA Obligacji Plus 105.08 PLN +0.03% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.47% +1.15% +1.83% +5.33% - - - +4.78% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Stabilny 258.20 PLN +0.07% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.47% -1.11% -0.38% +5.82% +9.03% +7.34% +20.58% +5.35% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (d. mFundusz Obligacji SFIO)
(kategoria A)
164.86 PLN +0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.33% +0.70% +1.59% +3.13% -3.34% -20.66% -20.47% +3.23% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (d. mFundusz Obligacji SFIO)
(kategoria B)
165.33 PLN +0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.37% +0.84% +1.87% - - - - +1.93% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzalności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie