Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2016-08-24

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   83.93 0.17% 6.52% 6.66% 11.12% 4.18% 11.52% 10.77% 62.47% 4.3%
KBC Akcyjny   81.70 0.13% 4.14% 4.08% 6.67% -2.06% -4.92% -4.71% 17.76% 1%
KBC Aktywny   196.74 0.06% 2.39% 2.4% 3.24% -1.13% -2.5% -0.24% 15.86% 0.27%
KBC ALFA SFIO   2.81 0.00% 0.72% 1.44% 2.18% 3.69% 7.66% 13.77% 27.15% 2.93%
KBC DELTA   132.84 -0.05% 0.4% 0.21% -0.26% 0.8% 7.78% 13.02% 32.57% 1.19%
KBC GAMMA   240.50 0.00% 0.26% 0.73% 1.48% 1.98% 5.78% 9.79% 21.72% 1.55%
KBC Globalny Akcyjny   129.49 0.31% -0.12% 2.06% 6.87% 3.1% 8.54% 21.44% 47.72% 0.38%
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad   93.95 0.09% 0 0.88% 0.99% - - - - -3.19%
KBC Obligacji Korporacyjnych    131.54 0.00% 0.28% 0.75% 1.57% 1.96% 6.77% 16.11% 34.68% 1.8%
KBC Papierów Dłużnych   229.54 -0.03% 0.48% 0.85% 0.75% 1.96% 6.59% 14.57% 30.7% 1.05%
KBC Pieniężny   181.67 0.01% 0.25% 0.76% 1.45% 2.19% 4.53% 8.28% 17.54% 1.52%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   90.76 0.07% 7.8% 9.55% 16.09% 7.87% 16.24% 18.01% 66.44% 7.56%
KBC Portfel Akcyjny   70.67 0.11% 1.99% 0.3% 2.27% -11.93% -14.31% -13.93% -2.35% -3.89%
KBC Portfel Obligacyjny   171.45 -0.02% 0.57% 1.14% 1.64% 1.9% 10.8% 16.28% 35.61% 1.71%
KBC Portfel Pieniężny   160.15 0.00% 0.29% 0.82% 1.47% 2.25% 6.38% 11.6% 23.48% 1.63%
KBC SIGMA Obligacji Plus   100.71 0.01% 0.59% - - - - - - 0.73%
KBC Stabilny   242.56 0.06% 2.46% 3.33% 3.97% 1.48% 4.26% 8.79% 28.83% 2.1%
KBC Zmiennej Alokacji   107.29 0.17% 3.2% 2.72% 3.47% -5.8% -3.5% -2.12% - -2.35%
mFundusz Obligacji SFIO (d. KBC BETA Dywidendowy SFIO)   159.39 0.01% -1.22% -1.85% -1.45% -11.49% -22.49% -23.76% -17.96% -6.79%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×