KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zmiana %
Fundusze
Wycena
Dzienna
1M
3M
6M
12M
24M
36M
60M
Od początku roku
Poziom ryzyka SRRI
Inne
ALFA SFIO 2.94 PLN 0.00% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.34% +1.03% +2.08% +4.26% +7.30% +9.70% +20.00% +0.34% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek 91.85 PLN -0.49% Rozwiń zmiany z innych okresów -4.42% +0.32% -4.24% -5.28% +21.93% +13.03% +51.67% -1.39% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Akcyjny 98.25 PLN -0.48% Rozwiń zmiany z innych okresów -6.26% -1.12% -0.54% -0.47% +27.60% +9.65% +25.98% -1.91% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Aktywny 215.42 PLN -0.24% Rozwiń zmiany z innych okresów -3.50% -0.94% -0.33% -1.18% +12.86% +2.91% +13.97% -1.21% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC DELTA 132.04 PLN -0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.05% +0.56% +0.87% +0.89% -0.86% -1.21% +13.52% +0.06% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC GAMMA 255.63 PLN -0.00% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.69% +1.30% +2.96% +4.33% +7.79% +9.10% +18.11% +0.74% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Globalny Akcyjny 135.52 PLN +0.76% Rozwiń zmiany z innych okresów -3.43% -1.48% -0.21% -4.39% +12.56% -0.92% +26.38% -1.02% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Globalny Obligacyjny 98.19 PLN +0.19% Rozwiń zmiany z innych okresów -1.92% -4.85% -8.24% -12.57% -5.31% -15.19% -12.09% -3.57% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Obligacji Korporacyjnych 137.02 PLN +0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.39% +0.23% +1.44% +2.48% +5.77% +7.58% +20.80% +0.47% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (d. KBC Globalny Ochrony 90 Listopad) 99.18 PLN 0.00% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.04% +0.23% +0.79% +2.72% +6.53% - - +0.11% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Papierów Dłużnych 239.23 PLN +0.03% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.39% +1.03% +1.83% +4.42% +4.99% +6.11% +18.63% +0.51% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Pieniężny 191.21 PLN +0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.57% +1.09% +2.26% +3.92% +6.71% +8.14% +15.56% +0.71% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 104.93 PLN -0.56% Rozwiń zmiany z innych okresów -5.34% +0.19% -3.03% -4.71% +34.47% +22.01% +67.75% -1.60% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Portfel Akcyjny 85.56 PLN -0.28% Rozwiń zmiany z innych okresów -6.61% -1.12% +1.34% +2.22% +23.00% -1.02% +9.88% -1.64% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Portfel Obligacyjny 177.08 PLN +0.04% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.14% +0.29% +0.76% +3.34% +5.01% +4.59% +21.44% +0.10% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Portfel Pieniężny 170.08 PLN -0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.56% +0.62% +2.08% +4.41% +7.71% +9.56% +20.26% +0.62% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC SIGMA Obligacji Plus 105.69 PLN +0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.57% +0.87% +2.26% +3.80% - - - +0.66% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Stabilny 258.90 PLN -0.12% Rozwiń zmiany z innych okresów -1.95% +0.04% +0.27% +0.50% +11.11% +5.60% +18.97% -0.60% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (d. mFundusz Obligacji SFIO)
(kategoria A)
165.89 PLN +0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.35% +0.83% +1.63% +3.68% +1.87% -19.89% -20.28% +0.52% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (d. mFundusz Obligacji SFIO)
(kategoria B)
166.55 PLN +0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.40% +0.97% +1.92% - - - - +0.59% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzalności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie