Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2017-02-27

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   96.44 -0.04% 2.9% 12.4% 14.12% 26.55% 15.7% 13.85% 71.33% 10.62%
KBC Akcyjny   97.51 -0.08% 3.86% 16.35% 19.05% 25.66% 6.94% 6.55% 35.71% 11.53%
KBC Aktywny   216.54 -0.12% 2.56% 9.76% 9.94% 12.92% 2.25% 5.18% 23.72% 6.98%
KBC ALFA SFIO   2.83 0.35% 0.71% 0.71% 0.71% 3.28% 5.6% 12.3% 24.12% 0.71%
KBC DELTA   131.11 -0.05% 0.49% 0.95% -1.35% -0.92% -2.3% 12.3% 26.54% 0.33%
KBC GAMMA   244.96 0.02% 0.23% 1.14% 1.82% 3.28% 4.5% 10.25% 19.53% 0.57%
KBC Globalny Akcyjny   141.88 -0.37% 3.93% 6.6% 9.6% 17.75% 3.35% 34.52% 40.09% 4.42%
KBC Globalny Obligacyjny (d.KBC Zmiennej Alokacji)   112.62 0.19% 2.17% 4.68% 4.88% 8.03% -4.42% -5.66% - 1.96%
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad   96.84 -0.35% 0.65% 3.72% 3.16% 4.02% - - - 1.77%
KBC Obligacji Korporacyjnych    133.71 0.03% 0.29% 0.96% 1.6% 3.17% 4.94% 15.83% 28.25% 0.54%
KBC Papierów Dłużnych   229.10 0.00% 0.43% 0.79% -0.28% 0.6% 1.16% 12.86% 25.76% 0.36%
KBC Pieniężny   183.92 0.03% 0.31% 0.88% 1.16% 2.66% 3.94% 8.23% 15.68% 0.49%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   109.29 -0.04% 3.78% 15.35% 19.78% 38.39% 23.87% 26.03% 87.36% 12.45%
KBC Portfel Akcyjny   82.29 -0.18% 3.77% 17.09% 16.77% 17.98% -6.85% -8.16% 12.3% 9.69%
KBC Portfel Obligacyjny   171.72 -0.01% 0.86% 1.47% 0.12% 1.98% 0.94% 16.11% 30.54% 0.92%
KBC Portfel Pieniężny   162.90 0.04% 0.44% 1.09% 1.69% 3.12% 4.93% 11.45% 21.36% 0.64%
KBC SIGMA Obligacji Plus   101.92 0.05% 1.05% 2.44% 1.17% - - - - 1.63%
KBC Stabilny   256.23 -0.07% 1.86% 6.44% 5.57% 9.62% 3.16% 9.68% 31.33% 4.55%
mFundusz Obligacji SFIO (d. KBC BETA Dywidendowy SFIO)   160.19 0.06% 0.34% 0.38% 0.49% -2.34% -23.37% -26.83% -18.25% 0.31%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×