Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2017-01-13

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   89.44 0.09% 2.82% 4.47% 16.82% 14.95% 14.75% 13.72% 82.46% 2.59%
KBC Akcyjny   90.17 0.06% 3.93% 9.46% 18.64% 16.09% 2.41% 5.44% 38.15% 3.13%
KBC Aktywny   206.05 -0.07% 2.2% 4.58% 9.07% 6.89% -0.48% 4.29% 24.77% 1.8%
KBC ALFA SFIO   2.81 0.00% 0 0 0.72% 2.55% 5.24% 11.51% 24.89% 0
KBC DELTA   130.93 -0.28% 0.27% -0.58% -1.03% -0.58% -0.05% 11.79% 28.84% 0.19%
KBC GAMMA   243.98 0.02% 0.44% 0.85% 1.96% 2.53% 4.89% 10.16% 20.27% 0.17%
KBC Globalny Akcyjny   135.99 -0.25% -0.57% 4.62% 3.71% 10.21% 2.77% 27.56% 30.67% 0.09%
KBC Globalny Obligacyjny (d.KBC Zmiennej Alokacji)   111.24 0.10% 1.17% 2.86% 9.54% 4.62% -1.99% -0.24% - 0.72%
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad   95.61 -0.72% 0.85% 2.22% 1.9% -0.54% - - - 0.47%
KBC Obligacji Korporacyjnych    133.20 -0.03% 0.29% 0.73% 1.8% 2.63% 5.16% 15.39% 26.62% 0.16%
KBC Papierów Dłużnych   228.34 -0.23% -0.17% -0.64% 0.11% 0.09% 1.83% 12.49% 27.39% 0.03%
KBC Pieniężny   183.10 0.03% 0.17% 0.36% 1.24% 1.84% 4.1% 8.02% 16.17% 0.04%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   99.84 -0.19% 2.54% 6.66% 23.73% 24.89% 20.13% 28.76% 94.92% 2.73%
KBC Portfel Akcyjny   76.88 0.09% 4.12% 10.29% 14.46% 11.71% -9.08% -7.4% 13.06% 2.48%
KBC Portfel Obligacyjny   170.69 -0.29% 0.26% -0.32% 0.24% 1.16% 3.18% 14.74% 31.71% 0.32%
KBC Portfel Pieniężny   162.15 -0.04% 0.3% 0.77% 1.76% 2.38% 5.16% 11.67% 22.04% 0.18%
KBC SIGMA Obligacji Plus   100.36 -0.02% 0.46% -0.06% 0.42% - - - - 0.07%
KBC Stabilny   247.65 -0.12% 1.38% 2.02% 6.08% 5.45% 2.07% 9.62% 32.65% 1.05%
mFundusz Obligacji SFIO (d. KBC BETA Dywidendowy SFIO)   159.62 -0.01% -0.07% -0.17% 0.44% -3.05% -22.3% -23.79% -13.46% -0.05%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×