Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2017-08-17

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   95.60 -0.04% -1.90% 0.92% 0.39% 14.99% 8.46% 29.82% 78.72% 9.66%
KBC Akcyjny   98.20 -0.74% -1.94% 1.76% 1.71% 20.21% 8.52% 16.20% 38.17% 12.32%
KBC Aktywny   215.57 -0.42% -1.10% 0.26% 0.26% 9.57% 3.12% 8.03% 21.95% 6.50%
KBC ALFA SFIO   2.88 0.00% 0.35% 1.05% 2.13% 2.86% 6.27% 10.77% 22.03% 2.49%
KBC DELTA   130.99 0.03% -0.52% -1.21% -0.19% -1.34% -0.70% 6.90% 20.53% 0.24%
KBC GAMMA   248.51 0.03% 0.25% 0.43% 1.35% 3.40% 5.45% 9.63% 18.26% 2.03%
KBC Globalny Akcyjny   136.43 0.08% -0.70% -1.27% -3.36% 5.34% 1.57% 16.58% 30.86% 0.41%
KBC Globalny Obligacyjny   106.50 -0.27% -0.03% -1.29% -4.99% -0.58% -11.63% -2.96% 5.49% -3.58%
KBC Obligacji Korporacyjnych    135.14 0.00% 0.38% 0.04% 1.00% 2.81% 4.82% 11.11% 24.31% 1.62%
KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (d. KBC Globalny Ochrony 90 Listopad)    98.33 0.02% -0.14% -1.78% 1.55% 4.67% - - - 3.33%
KBC Papierów Dłużnych   234.98 -0.03% 0.13% 0.41% 2.44% 2.47% 4.76% 9.71% 23.84% 2.93%
KBC Pieniężny   187.00 0.02% 0.34% 0.67% 1.59% 3.00% 5.27% 7.79% 15.92% 2.17%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   107.85 -0.02% -2.20% 0.77% -0.30% 20.46% 17.28% 41.24% 92.28% 10.97%
KBC Portfel Akcyjny   83.94 -1.21% -1.81% 1.13% 2.50% 17.89% -3.35% 3.45% 17.27% 11.89%
KBC Portfel Obligacyjny   175.75 0.01% 0.63% 0.56% 2.32% 2.65% 4.16% 14.37% 28.35% 3.29%
KBC Portfel Pieniężny   166.74 0.03% 0.90% 1.00% 2.26% 4.19% 6.52% 11.07% 21.27% 3.01%
KBC SIGMA Obligacji Plus   103.25 0.00% -0.09% 0.34% 1.40% 2.63% - - - 2.95%
KBC Stabilny   257.54 -0.23% -0.68% 0.35% 0.80% 6.50% 4.00% 11.68% 28.35% 5.08%
mFundusz Obligacji SFIO  
(kategoria A)
163.03 0.04% 0.07% 0.77% 1.87% 2.39% -16.30% -19.58% -17.08% 2.09%
mFundusz Obligacji SFIO  
(kategoria B)
163.21 0.04% 0.12% - - - - - - 0.62%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×