Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2016-07-28

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   79.84 0.11% 7.34% 0.99% 7.14% -6.73% 6.25% 15.93% 31.12% -0.78%
KBC Akcyjny   78.85 -0.35% 6.28% -1.26% 4.48% -11.76% -6.94% -0.97% -5.42% -2.52%
KBC Aktywny   192.60 -0.22% 3.27% -0.86% 1.89% -7.11% -3.78% 1.37% 3.97% -1.84%
KBC ALFA SFIO   2.80 0.36% 0.72% 1.08% 2.19% 3.32% 7.69% 12.9% 27.27% 2.56%
KBC BETA Dywidendowy SFIO   161.93 -0.60% 5.63% -3.72% -0.96% -17.56% -20.25% -18.63% -26.98% -5.31%
KBC DELTA   132.31 -0.02% 0.02% -0.31% 1.14% 0.7% 7.75% 12.12% - 0.78%
KBC GAMMA   240.00 0.05% 0.31% 0.68% 1.33% 1.85% 5.94% 9.91% 21.22% 1.34%
KBC Globalny Akcyjny   130.10 0.25% 5.2% -0.5% 5.05% -2.42% 10.39% 17.12% 35.25% 0.85%
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad   94.04 0.10% 1.4% -0.67% -1.1% - - - - -3.1%
KBC Obligacji Korporacyjnych    131.27 0.02% 0.41% 0.66% 1.56% 1.92% 7.48% 13.58% 30.22% 1.59%
KBC Papierów Dłużnych   228.66 0.02% 0.24% 0.6% 0.51% 1.99% 6.65% 12.21% 29.27% 0.66%
KBC Pieniężny   181.30 0.03% 0.25% 0.69% 1.3% 2.03% 4.62% 8.41% 17.36% 1.31%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   85.54 0.38% 9.54% 2.63% 12.15% -5.29% 10.36% 21.63% 30.16% 1.37%
KBC Portfel Akcyjny   69.48 -0.37% 4.94% -4.17% 3.1% -19.28% -14.65% -9.48% -19.72% -5.51%
KBC Portfel Obligacyjny   170.64 0.01% 0.48% 0.73% 1.58% 1.46% 10.7% 15.53% 33.9% 1.23%
KBC Portfel Pieniężny   159.83 0.06% 0.29% 0.74% 1.43% 2.19% 6.46% 11.8% 23.03% 1.43%
KBC SIGMA Obligacji Plus   100.10 -0.01% - - - - - - - 0
KBC Stabilny   237.51 0.00% 2.76% 0.4% 2.65% -3.42% 2.83% 7.59% 20.33% -0.03%
KBC Zmiennej Alokacji   104.61 0.04% 4.01% -1.2% 0.11% -11.87% -5.12% -4.23% - -4.79%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×