Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2017-04-26

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   95.19 0.05% 0.58% 1.44% 10.31% 19.99% 9.05% 21% 75.85% 9.19%
KBC Akcyjny   98.61 0.64% 2.76% 5.05% 18.03% 22.74% 2.45% 12.53% 45.12% 12.79%
KBC Aktywny   217.77 0.26% 1.42% 3.15% 9.79% 11.76% -0.22% 8.14% 27.63% 7.59%
KBC ALFA SFIO   2.85 0.00% 0.35% 1.06% 1.06% 3.26% 5.56% 12.2% 23.38% 1.42%
KBC DELTA   131.87 0.00% 0.28% 1.15% 0.24% -0.55% -1.23% 11.65% 25.54% 0.91%
KBC GAMMA   246.41 0.00% 0.29% 0.8% 1.81% 3.46% 4.71% 10.19% 18.74% 1.17%
KBC Globalny Akcyjny   138.74 0.00% 0.01% 1.66% 4.56% 6.35% -1.21% 27.32% 37.16% 2.11%
KBC Globalny Obligacyjny   109.18 -0.57% -0.74% -1.04% 0.72% 2.76% -11.26% -2.92% 9.82% -1.15%
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad   98.86 0.23% 1.7% 2.96% 5.44% 4.57% - - - 3.89%
KBC Obligacji Korporacyjnych    134.65 -0.01% 0.3% 0.97% 1.76% 3.31% 4.89% 15.53% 28.18% 1.25%
KBC Papierów Dłużnych   232.85 -0.02% 0.7% 2.14% 1.33% 2.55% 3.02% 13.12% 25.61% 2%
KBC Pieniężny   185.07 -0.01% 0.31% 0.91% 1.45% 2.87% 4.1% 8.17% 15.2% 1.11%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   108.59 0.11% 1.7% 3.12% 14.97% 29.81% 15.57% 35.08% 92.88% 11.73%
KBC Portfel Akcyjny   85.31 0.85% 4.44% 7.59% 20.68% 16.98% -8.48% 1.44% 24.02% 13.72%
KBC Portfel Obligacyjny   173.77 -0.01% 0.61% 2.1% 1.5% 2.71% 2.44% 16.32% 29.86% 2.13%
KBC Portfel Pieniężny   164.26 -0.01% 0.39% 1.28% 2.03% 3.63% 5.39% 11.43% 20.87% 1.48%
KBC SIGMA Obligacji Plus   102.64 0.02% 0.34% 1.68% 2.27% - - - - 2.34%
KBC Stabilny   258.44 0.24% 1.21% 2.79% 6.17% 9.16% 2% 12.98% 33.63% 5.45%
mFundusz Obligacji SFIO   161.46 0.01% 0.4% 1.1% 0.99% -4.67% -25.94% -23.37% -13.15% 1.1%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×