Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2016-09-27

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   86.63 -0.44% 2.51% 18.02% 12.29% 5.94% 7.1% 11.84% 77.92% 7.66%
KBC Akcyjny   83.52 -0.37% 1.97% 13.66% 5.55% -1.79% -8.28% -3.93% 26.66% 3.25%
KBC Aktywny   198.48 -0.25% 0.77% 6.92% 2.4% -1.29% -5.01% -0.65% 20.01% 1.15%
KBC ALFA SFIO   2.81 0.00% 0 1.44% 2.18% 4.07% 6.84% 13.31% 27.15% 2.93%
KBC DELTA   132.04 -0.05% -0.65% -0.06% -0.46% 0.64% 5.97% 12.5% 31.59% 0.58%
KBC GAMMA   240.99 -0.03% 0.17% 0.74% 1.39% 1.98% 4.99% 9.81% 21.06% 1.76%
KBC Globalny Akcyjny   128.17 -1.62% -0.99% 1.99% 3.3% 6.2% 7.29% 16.06% 38.37% -0.64%
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad   93.68 -0.29% -0.2% 0.7% -0.2% - - - - -3.47%
KBC Obligacji Korporacyjnych    131.80 -0.02% 0.14% 0.82% 1.43% 2.13% 5.53% 14.84% 31.93% 2%
KBC Papierów Dłużnych   229.80 -0.04% 0.03% 0.86% 0.58% 1.85% 5.5% 14.41% 30.03% 1.16%
KBC Pieniężny   181.98 -0.02% 0.09% 0.64% 1.33% 2% 4.24% 8.34% 17.13% 1.69%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   94.49 -0.58% 3.56% 22.63% 17.64% 10.73% 11.06% 20.82% 88.19% 11.98%
KBC Portfel Akcyjny   70.29 -0.42% -0.26% 6.44% -2.05% -12.65% -19.7% -15.87% 2.85% -4.41%
KBC Portfel Obligacyjny   171.12 -0.04% -0.23% 0.8% 1.26% 1.34% 9.6% 15.61% 34.26% 1.51%
KBC Portfel Pieniężny   160.34 -0.02% 0.09% 0.62% 1.35% 1.95% 5.96% 11.45% 22.82% 1.75%
KBC SIGMA Obligacji Plus   100.54 -0.03% -0.2% - - - - - - 0.56%
KBC Stabilny   244.13 -0.17% 0.59% 5.78% 3.84% 1.72% 1.61% 8.07% 32.02% 2.76%
KBC Zmiennej Alokacji   109.00 -0.38% 1.51% 8.57% 3.97% -3.96% -5.86% -3.72% - -0.79%
mFundusz Obligacji SFIO (d. KBC BETA Dywidendowy SFIO)   159.73 0.00% 0.2% 4.95% -4.09% -12.03% -25.14% -25.18% -14.89% -6.6%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×