KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zmiana %
Fundusze
Wycena
Dzienna
1M
3M
6M
12M
24M
36M
60M
Od początku roku
Poziom ryzyka SRRI
Inne
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek 93.87 PLN -0.68% Rozwiń zmiany z innych okresów -3.24% -3.05% -0.10% +7.90% +10.91% +20.32% +66.20% +7.67% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Akcyjny 101.05 PLN -1.03% Rozwiń zmiany z innych okresów -1.86% +1.32% +5.51% +21.26% +15.56% +15.25% +36.06% +15.58% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Aktywny 218.83 PLN -0.49% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.92% +0.60% +1.84% +10.47% +6.96% +6.34% +19.70% +8.11% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC ALFA SFIO
Notowania na dzień 18.10.2017
2.90 PLN +0.35% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.35% +1.05% +1.75% +3.20% +6.62% +9.43% +21.34% +3.20% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC DELTA 130.71 PLN +0.08% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.32% -0.70% -0.95% -0.74% -0.76% +2.33% +16.92% +0.02% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC GAMMA 250.48 PLN +0.06% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.55% +1.08% +1.79% +3.59% +5.91% +8.46% +18.40% +2.84% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Globalny Akcyjny 138.37 PLN -0.04% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.55% +1.47% -0.24% +5.33% +8.64% +20.58% +33.82% +1.84% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Globalny Obligacyjny 105.43 PLN -0.20% Rozwiń zmiany z innych okresów -1.09% -0.82% -4.90% -2.99% -8.53% -6.69% +0.46% -4.55% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Obligacji Korporacyjnych 135.92 PLN +0.06% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.31% +1.00% +1.00% +2.88% +5.22% +7.80% +23.92% +2.20% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (d. KBC Globalny Ochrony 90 Listopad) 98.79 PLN 0.00% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.07% +0.36% +2.17% +5.45% - - - +3.81% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Papierów Dłużnych 235.83 PLN +0.04% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.27% +0.48% +1.27% +2.57% +4.04% +6.80% +21.44% +3.31% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Pieniężny 188.17 PLN +0.04% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.32% +0.98% +1.80% +3.21% +5.31% +7.51% +16.40% +2.81% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 105.97 PLN -0.82% Rozwiń zmiany z innych okresów -3.11% -3.33% -0.45% +11.13% +18.99% +29.83% +80.68% +9.03% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Portfel Akcyjny 87.40 PLN -1.14% Rozwiń zmiany z innych okresów -1.15% +2.51% +6.35% +24.57% +6.69% +3.55% +18.36% +16.50% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Portfel Obligacyjny 176.03 PLN +0.06% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.38% +0.81% +1.16% +2.86% +3.79% +10.35% +25.63% +3.46% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Portfel Pieniężny 167.98 PLN +0.04% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.50% +1.70% +2.36% +4.47% +6.70% +10.35% +21.19% +3.78% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC SIGMA Obligacji Plus 104.38 PLN +0.03% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.36% +1.05% +1.83% +3.93% - - - +4.08% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Stabilny 259.55 PLN -0.30% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.57% +0.24% +1.25% +6.41% +6.71% +8.48% +24.98% +5.90% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Obligacji SFIO
(kategoria A)
163.98 PLN +0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.21% +0.64% +1.58% +2.53% -12.24% -20.69% -18.93% +2.68% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Obligacji SFIO
(kategoria B)
164.33 PLN +0.03% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.27% +0.78% - - - - - +1.31% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzalności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie