KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zmiana %
Fundusze
Wycena
Dzienna
1M
3M
6M
12M
24M
36M
60M
Od początku roku
Poziom ryzyka SRRI
Inne
ALFA SFIO
Notowania na dzień 21.02.2018
2.94 PLN 0.00% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.34% +1.03% +2.08% +4.26% +7.30% +9.70% +20.00% +0.34% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek 92.30 PLN +0.49% Rozwiń zmiany z innych okresów -4.18% +0.83% -4.03% -5.08% +21.66% +13.59% +52.21% -0.90% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Akcyjny 98.69 PLN +0.45% Rozwiń zmiany z innych okresów -6.31% -0.62% -0.57% -0.22% +27.06% +10.15% +26.48% -1.47% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Aktywny 216.02 PLN +0.28% Rozwiń zmiany z innych okresów -3.50% -0.66% -0.30% -1.09% +12.63% +3.20% +14.25% -0.93% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC DELTA 132.05 PLN +0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.05% +0.50% +0.90% +0.82% -0.86% -1.20% +13.50% +0.07% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC GAMMA 255.68 PLN +0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.67% +1.30% +2.98% +4.30% +7.80% +9.12% +18.10% +0.76% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Globalny Akcyjny 136.13 PLN +0.45% Rozwiń zmiany z innych okresów -3.17% -1.41% +0.38% -4.44% +13.94% -0.48% +28.72% -0.58% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Globalny Obligacyjny 98.86 PLN +0.68% Rozwiń zmiany z innych okresów -1.16% -3.94% -7.67% -11.83% -4.89% -14.61% -11.51% -2.91% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Obligacji Korporacyjnych 137.10 PLN +0.06% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.42% +0.29% +1.50% +2.51% +5.79% +7.65% +21.63% +0.53% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (d. KBC Globalny Ochrony 90 Listopad) 99.20 PLN +0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.04% +0.22% +0.80% +2.02% +6.71% - - +0.13% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Papierów Dłużnych 239.23 PLN 0.00% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.37% +0.99% +1.85% +4.42% +4.98% +6.11% +18.60% +0.51% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Pieniężny 191.26 PLN +0.03% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.56% +1.09% +2.29% +3.91% +6.72% +8.17% +15.56% +0.73% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 105.41 PLN +0.46% Rozwiń zmiany z innych okresów -5.21% +0.69% -2.96% -4.57% +34.06% +22.57% +68.39% -1.15% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Portfel Akcyjny 85.92 PLN +0.42% Rozwiń zmiany z innych okresów -6.85% -0.85% +1.11% +2.58% +22.90% -0.60% +10.35% -1.23% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Portfel Obligacyjny 177.06 PLN -0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.11% +0.19% +0.77% +3.19% +5.00% +4.58% +21.37% +0.09% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Portfel Pieniężny 170.09 PLN +0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.53% +0.59% +2.09% +4.38% +7.70% +9.57% +20.22% +0.62% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC SIGMA Obligacji Plus 105.72 PLN +0.03% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.55% +0.82% +2.27% +3.70% - - - +0.69% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
KBC Stabilny 259.41 PLN +0.20% Rozwiń zmiany z innych okresów -1.91% +0.17% +0.27% +0.60% +11.07% +5.81% +19.20% -0.40% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (d. mFundusz Obligacji SFIO)
(kategoria A)
165.96 PLN +0.04% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.35% +0.84% +1.69% +3.76% +1.03% -19.85% -20.27% +0.56% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (d. mFundusz Obligacji SFIO)
(kategoria B)
166.62 PLN +0.04% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.40% +0.98% +1.98% - - - - +0.63% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzalności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie