Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2016-10-21

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   86.51 -0.13% 0.42% 10.37% 8.68% 2.1% 9.8% 3.27% 71% 7.51%
KBC Akcyjny   83.16 0.00% -0.5% 6.17% 2.29% -4.88% -6.15% -9.74% 19.9% 2.81%
KBC Aktywny   197.91 0.02% -0.38% 3.09% 0.79% -3.28% -4.41% -4.55% 16.68% 0.86%
KBC ALFA SFIO   2.82 0.36% 0.36% 1.08% 2.17% 3.68% 6.42% 12.8% 27.03% 3.3%
KBC DELTA   131.72 -0.02% -0.17% -0.4% -0.87% 0.05% 3.05% 11.96% 30.9% 0.34%
KBC GAMMA   241.79 -0.02% 0.34% 0.79% 1.55% 2.21% 4.67% 9.86% 21.08% 2.09%
KBC Globalny Akcyjny   133.14 0.92% 3.42% 2.68% 3.97% 3.57% 14.18% 20.04% 39.74% 3.21%
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad   93.73 -0.01% 0.13% -0.15% -0.81% - - - - -3.42%
KBC Obligacji Korporacyjnych    132.13 0.00% 0.27% 0.73% 1.45% 2.25% 4.82% 14.72% 30.36% 2.25%
KBC Papierów Dłużnych   230.02 0.02% 0.14% 0.72% 1.19% 1.46% 4.06% 13.93% 29.79% 1.26%
KBC Pieniężny   182.32 -0.02% 0.2% 0.63% 1.38% 2.01% 4.14% 8.19% 17.01% 1.88%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   94.61 -0.49% -0.42% 13.31% 12.54% 6.12% 14.47% 14.6% 79.63% 12.12%
KBC Portfel Akcyjny   70.24 -0.01% -0.99% 1.21% -4.58% -14.28% -17.6% -19.68% -2.73% -4.47%
KBC Portfel Obligacyjny   171.15 -0.02% 0.04% 0.46% 0.99% 0.85% 7.2% 15.59% 33.89% 1.53%
KBC Portfel Pieniężny   160.81 0.00% 0.29% 0.68% 1.46% 2.13% 5.64% 11.41% 22.81% 2.05%
KBC SIGMA Obligacji Plus   100.41 -0.06% -0.1% 0.28% - - - - - 0.43%
KBC Stabilny   243.72 -0.05% -0.32% 3.08% 2.62% 0.2% 1.38% 5.21% 29.55% 2.58%
KBC Zmiennej Alokacji   108.60 -0.06% -0.79% 4.58% 1.88% -5.83% -4.6% -7.31% - -1.16%
mFundusz Obligacji SFIO (d. KBC BETA Dywidendowy SFIO)   159.93 0.00% 0.16% -1.22% -5.82% -14.29% -23.26% -28.44% -18.05% -6.48%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×