Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2017-06-22

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   97.02 0.20% 1.32% 2.29% 13.05% 26.91% 15.20% 22.56% 82.71% 11.29%
KBC Akcyjny   98.47 -0.16% 0.44% 2.25% 13.33% 28.23% 8.04% 11.99% 43.54% 12.63%
KBC Aktywny   216.89 -0.12% 0.03% 0.82% 7.45% 14.32% 3.99% 6.75% 25.15% 7.15%
KBC ALFA SFIO   2.88 0.00% 0.70% 1.77% 2.13% 3.97% 7.46% 11.63% 23.61% 2.49%
KBC DELTA   132.25 -0.04% -0.08% 0.69% 0.73% -0.05% 1.06% 9.41% 24.47% 1.20%
KBC GAMMA   247.50 -0.01% 0.08% 0.78% 1.77% 3.53% 5.00% 9.82% 18.80% 1.62%
KBC Globalny Akcyjny   138.87 -0.31% 2.66% -0.70% 1.59% 9.19% 0.78% 22.12% 36.21% 2.21%
KBC Globalny Obligacyjny   109.37 -0.11% 2.29% -0.95% -0.38% 7.40% -6.71% -3.68% 8.86% -0.98%
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad   99.85 -0.15% 0.89% 2.98% 4.91% 6.48% - - - 4.93%
KBC Obligacji Korporacyjnych    135.28 0.00% 0.19% 0.82% 1.78% 3.45% 5.19% 12.98% 26.67% 1.72%
KBC Papierów Dłużnych   234.20 -0.10% 0.19% 1.39% 2.08% 2.76% 5.12% 11.15% 25.04% 2.59%
KBC Pieniężny   185.92 -0.02% 0.16% 0.78% 1.65% 2.97% 4.53% 7.84% 15.92% 1.58%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   109.53 0.11% 0.99% 2.34% 14.90% 36.45% 22.67% 34.91% 96.40% 12.70%
KBC Portfel Akcyjny   84.05 -0.28% -0.51% 2.63% 13.12% 21.56% -4.75% -1.40% 20.92% 12.04%
KBC Portfel Obligacyjny   175.08 -0.05% 0.28% 1.45% 2.53% 3.19% 5.11% 15.17% 29.48% 2.90%
KBC Portfel Pieniężny   165.20 -0.01% 0.15% 1.02% 1.98% 3.86% 5.70% 10.89% 21.24% 2.06%
KBC SIGMA Obligacji Plus   103.21 0.00% 0.28% 1.02% 3.03% - - - - 2.91%
KBC Stabilny   258.67 -0.06% 0.22% 1.13% 5.79% 10.92% 5.96% 11.37% 31.43% 5.55%
mFundusz Obligacji SFIO  
(kategoria A)
162.49 0.01% 0.39% 1.06% 1.65% 1.56% -21.05% -22.86% -14.17% 1.75%
mFundusz Obligacji SFIO  
(kategoria B)
162.53 0.01% - - - - - - - 0.20%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×