Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania TFI są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz mieć  wyniki funduszy TFI jeszcze tego samego dnia po południu!!!

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze otwarteKalkulator inwestycji

Wycena jednostek uczestnictwa na dzień 2016-12-06

Fundusz wycena Zmiana %
dzienna 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku roku
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek   87.00 0.17% 3.37% 1.39% 11.98% 7.73% 10.22% 5.75% 78.87% 8.11%
KBC Akcyjny   85.97 0.80% 4.82% 2.97% 11.23% 5.54% -3.57% -3.95% 29.9% 6.28%
KBC Aktywny   200.17 0.57% 2.01% 0.65% 5.2% 1.67% -3.48% -1.2% 20.63% 2.01%
KBC ALFA SFIO   2.81 0.36% -0.35% 0 1.44% 2.93% 5.64% 12.4% 26.01% 2.93%
KBC DELTA   129.75 0.46% -1.35% -1.96% -1.73% -0.95% 1.61% 11.53% 28.53% -1.17%
KBC GAMMA   242.25 0.00% 0.08% 0.66% 1.43% 2.49% 4.49% 9.88% 20.31% 2.29%
KBC Globalny Akcyjny   133.79 -0.21% 5.45% 1.19% 5.3% 1.13% 6.3% 23.08% 31.53% 3.71%
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad   93.19 0.47% 0.23% -0.97% -0.84% - - - - -3.98%
KBC Obligacji Korporacyjnych    132.52 0.02% 0.15% 0.68% 1.47% 2.66% 4.85% 16.02% 27.24% 2.55%
KBC Papierów Dłużnych   227.91 0.44% -0.91% -0.66% 0.23% 0.59% 2.81% 13.64% 28.2% 0.33%
KBC Pieniężny   182.42 0.03% 0.03% 0.37% 1.18% 2.11% 3.97% 8.16% 16.32% 1.94%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek   97.41 0.47% 5.95% 3.19% 19.61% 15.32% 16.91% 20.69% 92.17% 15.44%
KBC Portfel Akcyjny   72.78 1.41% 4.61% 1.95% 5.71% -2.51% -14.44% -16.29% 3.94% -1.02%
KBC Portfel Obligacyjny   169.46 0.33% -0.96% -1.02% 0.21% 0.58% 4.43% 14.83% 31.95% 0.53%
KBC Portfel Pieniężny   161.28 0.03% 0.17% 0.68% 1.51% 2.65% 5.37% 11.69% 22.22% 2.35%
KBC SIGMA Obligacji Plus   99.52 0.14% -0.7% -1.15% - - - - - -0.46%
KBC Stabilny   243.09 0.53% 0.54% -0.49% 4.36% 2.17% 0.94% 6.06% 30.29% 2.32%
KBC Zmiennej Alokacji   109.39 0.61% 2.14% 0.52% 6.3% -1.8% -3.94% -5.11% - -0.44%
mFundusz Obligacji SFIO (d. KBC BETA Dywidendowy SFIO)   159.81 0.11% -0.08% 0.08% -0.22% -8.67% -23.23% -26.81% -15.73% -6.55%

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

KBC TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., stronie internetowej www.kbctfi.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×