KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KBC Bonds

27 Listopad 2017

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działające jako przedstawiciel KBC Bonds SICAV na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niniejszym informuje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KBC Bonds, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 roku o godzinie 15.00 w siedzibie spółki (80, route d`Esch; L-1470 Luxembourg). Porządek obrad Zgromadzenia jest następujący:

Porządek obrad

  1. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu i sprawozdania biegłego rewidenta za okres do 30 września 2017 r.
  2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego na 30 września 2017 roku i przeznaczenie wyniku.
  3. Dywidendy.
  4. Udzielenie skwitowania członkom zarządu.
  5. Powołanie na stanowiska, zgodnie ze statutem.
  6. Sprawy różne.

Uchwały dotyczące poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad nie wymagają kworum. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych na Zgromadzeniu. Każdy tytuł uczestnictwa daje prawo do jednego głosu. Każdy uczestnik może udzielić pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu. Uczestnictwo w Zgromadzeniu jest prawem a nie obowiązkiem uczestnika.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu Przedstawiciela KBC Bonds na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, nr tel: +48 22 582 88 58.

« Powrót do listy ogłoszeń

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie