KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Nowoczesne rozwiązania inwestycyjne KBC TFI

Posiadamy jedną z najszerszych ofert produktowych na rynku. Znajdą w niej Państwo:

Fundusze inwestycyjne

Oferujemy fundusze inwestycyjne otwarte o różnym potencjale zysku:

W ramach funduszy otwartych dostępne są programy oszczędnościowe (PSO), indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Fundusze strukturyzowane

Dotychczas wprowadziliśmy na rynek ponad 50 różnego typu struktur opartych o instrumenty finansowe z całego świata.

Fundusze zagraniczne w walutach

Klientom posiadającym oszczędności w walutach, poszukującym ciekawej alternatywy dla lokat walutowych proponujemy fundusz zagraniczny KBC Bonds z 11 subfunduszami. Wpłat można dokonywać w euro i dolarach, w zależności od subfunduszu.

Zarządzanie aktywami

Oferujemy nowoczesną i efektywną usługę zarządzania aktywami, w ramach której Inwestorzy mogą skorzystać z siedmiu aktywnie zarządzanych portfeli w ramach Pakietu VIP (zarządzanie z wykorzystaniem subfunduszy funduszu KBC Portfel VIP SFIO). 

Produkty dedykowane

Z uwagi na bliską współpracę z naszym akcjonariuszem – KBC Asset Management N.V. oferujemy możliwość utworzenia dedykowanych funduszy inwestycyjnych oraz strategii z ochroną kapitału.

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

W oparciu o fundusze inwestycyjne przez nas zarządzane, proponujemy stworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego.

Zapraszamy do naszych dystrybutorów!

Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i inwestowania w fundusze znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Wymienione dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.kbctfi.pl oraz u dystrybutorów funduszy inwestycyjnych.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie