Czy warto robić prototypy PCB?

Obwody drukowane PCB to istotny element przeznaczony do montażu podzespołów elektronicznych. Stanowi nieodłączną część budowy wielu urządzeń, bez której nie mogłyby one działać. Zapotrzebowanie na ich produkcję jest więc naprawdę duże, a projektanci PCB pełnią ważną rolę w wielu przedsiębiorstwach. Co jednak, jeśli nie są oni pewni czy ich projekt jest najlepszym możliwym rozwiązaniem dla bieżących potrzeb? Wówczas, warto zdecydować się na wykonanie płytki prototypowej.

Czym są prototypy PCB i jakie są ich korzyści?

Prototypy PCB to jedna z usług oferowanych przez niektórych producentów PCB. Przykładowo, dostępny w Techno Service S.A. prototyp TSka umożliwia szybkie wykonanie wzorcowych płytek drukowanych właśnie na potrzeby prototypowania. Pozwala na wyeliminowanie ewentualnych błędów projektu zanim przystąpimy do uruchomienia produkcji seryjnej. Rozwiązanie to minimalizuje także koszt przygotowania produkcyjnej dokumentacji technicznej. W ramach prototypu TSka wykonywane są obwody drukowane jedno- lub dwuwarstwowe lub obwody 4-warstwowe. Gdy dzięki prototypowi PCB upewnimy się co do poprawności naszego projektu, możemy zacząć rozważać produkcję seryjną i przystąpić do dokumentacji produkcyjnej. Zagwarantuje nam to, że uzyskany produkt będzie rozwiązaniem najwyższej jakości, które w pełni spełni nasze oczekiwania i potrzeby.

Przygotowanie dokumentacji produkcyjnej

Poprawne przygotowanie dokumentacji produkcyjnej jest niezwykle istotnym etapem, który z pewnością zostanie ułatwiony dzięki wcześniejszemu wykonaniu prototypu PCB. Dobrze przygotowana dokumentacja usprawnia z kolei współpracę między projektantem PCB z producentem obwodów drukowanych. Komunikacja wówczas jest precyzyjna i przejrzysta, a realizacja zamówień szybka, gdyż nie będziemy tracić czasu na klaryfikację niejasności czy uzupełnianie informacji. Co więc będzie istotne przy tworzeniu dokumentacji do producenta PCB?

Na pewno warto zwrócić uwagę na format dostarczanego pliku. Przyjętym standardem dokumentacji produkcyjnej obwodów drukowanych jest format Gerber, umożliwiający wektorowy zapis obrazu warstw projektu w tym mozaik, masek czy opisów. Występują dwie wersje formatu: starsza Standard Gerber (RS-274D) oraz współczesna Extended Gerber (RS-274X). Starszy format jest jednak obecnie rzadko spotykany. Pliki w tym formacie zawierają tylko współrzędne elementów obrazu warstw bez definicji użytych apertur, które i tak muszą zostać dostarczone oddzielnie, aby możliwe było prawidłowe przetwarzania przygotowanych projektów. Jest to zatem dodatkowy problem przemawiający na niekorzyść tego rozwiązania. Nowsza, najbardziej popularna wersja RS-274X pozbawiona jest wad swojego poprzednika. Pliki warstw w tym formacie zawierają pełny komplet danych do przetwarzania projektu: zarówno współrzędne, jak i definicje apertur.

Tymczasem do zapisu parametrów obróbki mechanicznej, takich jak wiercenie czy frezowanie, najczęściej wykorzystuje się format Excellon, w wersji 2. Kompletny program dla operacji wiercenia lub frezowania CNC powinien zawierać w swoim nagłówku definicje średnic użytych narzędzi. Przydatne będą też informacje o formacie zapisu współrzędnych i użytych jednostek miary. Dzięki temu proces przetworzenia projektu może być szybszy, co niewątpliwie jest zaletą.

Najpopularniejsze oprogramowanie CAD PCB, czyli Altium Designer, Eagle oraz Protel, umożliwia eksport dokumentacji projektów do wymienionych powyżej formatów. Większość producentów PCB preferuje formaty Gerber RS-274X i Excellon2, ale akceptuje też inne formaty zbiorów jak RS-274D, Dynamic Process Format *.dpf, GraphiCode GWK, ODB++ oraz BRD (Eagle).

Podsumowując i mówiąc najprościej, prawidłowo przygotowane projekty zawierają informacje jednoznaczne, niebudzące wątpliwości i zgodne z możliwościami technologicznymi producenta PCB. Dzięki skrupulatnemu podejściu do tego etapu zapewnimy wysoką jakość realizowanego projektu, a także zmniejszymy czasochłonność całego procesu. Wcześniejsze skorzystanie z oferty prototypów PCB z pewnością będzie równie pomocne i zagwarantuje bardziej owocną współpracę.

Leave a comment