Jak rozliczać podatek od kryptowalut?

Zgodnie ze schematem Ministerstwa Finansów, obrót kryptowalutami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, podatkiem VAT oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jak inwestorzy mogą go prawidłowo rozliczać?

Obliczanie podatku dochodowego

Podatnicy są zobowiązani do wykazania w zeznaniach podatkowych PIT dochodów ze sprzedaży lub wymiany kryptowalut takich jak Bitcoin, Litecoin i Ethereum. Czyniąc to, podstawa opodatkowania, którą powinni zastosować, musi być wyrażona w PLN. Nie ma znaczenia, czy kryptowaluty zostały zakupione lub sprzedane w walucie tradycyjnej czy innej kryptowalucie.

Do dochodu uzyskanego z obrotu kryptowalutami stosuje się ogólne zasady. Wszystko zależy od miejsca, w którym dochód został osiągnięty, a także od metody opodatkowania wybranej przez podatnika. Dochód z handlu kryptowalutami można zaklasyfikować jako źródło dochodu z:

Prawa majątkowe

Z pozarolniczą działalnością gospodarczą mamy do czynienia, gdy obrót kryptowalutami odbywa się w ramach działalności, która spełnia określone warunki. Działalność ta ma charakter ciągły, zorganizowany, zarobkowy i prowadzona jest w imieniu podatnika.

Jeśli obrót kryptowalutami zostanie zakwalifikowany jako dochód z praw majątkowych, może być opodatkowany na zasadach ogólnych i według skali podatkowej. Należy go wykazać w zeznaniu PIT-36, w kategorii Prawa autorskie i inne prawa.

Jeżeli dochód nie pochodzi z działalności rolniczej, należy go wykazać w zeznaniu PIT 36, jeżeli jest opodatkowany według skali podatkowej, lub w zeznaniu PIT 36L, jeżeli jest opodatkowany podatkiem liniowym.

Sprawdź również: Jak technologia zmieniła księgowość? – https://e-fakturomat.pl/jak-technologia-zmienila-ksiegowosc_sbzr.a

VAT od kryptowalut

Podatnicy są zobowiązani do zapłaty podatku VAT od świadczonych usług, gdy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży kryptowalut. Kryptowaluty będą uznawane za prawny środek płatniczy dla celów podatku VAT.

Sprzedaż lub wymiana kryptowaluty na walutę konwencjonalną, jak również wymiana jednej kryptowaluty na inną spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Podatnik nie może odliczyć podatku VAT od kosztów towarów i usług nabytych w związku z wydobyciem lub sprzedażą albo zakupem kryptowalut.

Podatek PCC od kryptowalut

Umowa sprzedaży i/lub wymiany kryptowaluty jest uznawana za prawo majątkowe i podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku umowy sprzedaży kupujący musi zapłacić 1 procent od wartości rynkowej prawa własności do sprzedawanej kryptowaluty. Obowiązek zapłacenia takiego samego podatku przez wszystkie strony umowy wymiany będzie dotyczył wszystkich solidarnie, jeśli ją zawarły.

Leave a comment