Jak rzetelnie wykonać wycenę nieruchomości?

Kiedy chcesz kupić lub sprzedać nieruchomość, często stajesz przed wyzwaniem związanym z określeniem jej ceny. Jako kupujący chcesz, by była ona jak najniższa, a jako sprzedający dążysz do jej maksymalnego podwyższenia. Nierzadko oczekiwana przez strony transakcji cena nie jest adekwatna do rzeczywistego stanu nieruchomości. A cena ma znaczenia zarówno podczas ubiegania się o kredyt w banku. jak i podczas zapłaty podatku PCC. W takich sytuacjach warto skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami zdobyła odpowiednie uprawnienia zawodowe. Do jej zadań należy oszacowanie wartości nieruchomości i sporządzenie na piśmie opinii o jej wartości. Opinia ta jest sporządzana w postaci operatu szacunkowego. Jest to dokument niezbędny podczas procedury udzielania kredytu hipotetycznego. Może zostać także wykorzystany podczas podziału spadku, sprzedaży nieruchomości, podziału majątku wspólnego czy też rozliczeń podatkowo – skarbowych z Urzędem Skarbowym. W operacie szacunkowym rzeczoznawca majątkowy uwzględnia założenia i ograniczenia związane z wykonywaną wyceną oraz ważne informacje, które uzyskał w trakcie całego procesu szacowania wartości nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy przygotowuje też opinię o wartości nieruchomości, która nie występuje w postaci operatu szacunkowego. Może ona dotyczyć między innymi określania wartości indywidualnej, która występuje przy założeniach konkretnego inwestora lub dla obiektów nie będących prawnie możliwymi do występowania w obrocie rynkowym.

Rzeczoznawca majątkowy ma za zadanie w sposób rzetelny i z jak najwyższą starannością wykonywać swoją pracę. Ponadto ma obowiązek postępować zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej. Jego najważniejszą cechą podczas pracy przy wycenie nieruchomości musi być bezstronność, a wszelkie zdobyte informacje stanowią tajemnicę zawodową. Rzeczoznawca musi stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, aby dobrze realizować powierzone mu zadania.

Jak znaleźć dobrego rzeczoznawcę?

W przypadku poszukiwania osoby, która wyceni nieruchomość, warto kierować się nie tylko poleceniami. Koniecznie trzeba sprawdzić, czy rzeczoznawca jest wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Wpis następuje dopiero po zdaniu egzaminu organizowanego przez odpowiednie Ministerstwo. Jeżeli poszukujesz rzeczoznawcy ze Śląska, to warto zapoznać się  z ofertą pani Barbary Włodarczyk (http://www.wycenawlodarczyk.pl/), która posiada wymagane prawem uprawnienia zawodowe i od czasu ich uzyskania zapewnia profesjonalną obsługę swoim klientom.

Sprawdź ofertę wyceny nieruchomości w Katowicach.

Leave a comment