Jaką rolę pełni sito rynnowe w przenośniku ślimakowym?

Kiedy trzeba przetransportować materiał sypki z wykorzystaniem siły grawitacji, sprawa jest prosta. Za pomocą zwykłej rury lub rynny można szybko przetransportować wszystko tam, gdzie się chce. Wszystko zaczyna się komplikować, kiedy trzeba dokonać tego w poziomie lub nawet w górę. Na szczęście można wtedy skorzystać ze specjalnego urządzenia, które nazywa się przenośnikiem ślimakowym. Zadaniem przenośnika ślimakowego jest popychanie materiału, gdy ślimak obraca się w stałym korycie, rurze lub obudowie. Jeśli dodatkowo w trakcie transportu tego materiału ma zostać z niego odsączona ciecz lub drobne cząstki, jako dno takiego przenośnika ślimakowego stosuje się sito rynnowe.

Wykorzystujące obracające się spiralne łopatki ślimakowe (zwane również zgarniakami lub ślimakami), przenośniki ślimakowe pojawiają się niemal w każdej branży i transportują wszelkiego rodzaju materiały. Najczęściej składają się one z rury lub rynny zawierającej spiralne ostrze ślimaka, które transportuje materiał zgodnie ze swoim kierunkiem obrotu napędzanym silnikami przenośnika. Przenośniki są dostępne w wielu różnych typach, średnicach ślimaków i wydajnościach transportu materiału na godzinę. Przenośniki ślimakowe mogą zapewnić precyzyjną kontrolę objętościowego ruchu materiału, co czyni je odpowiednimi do aplikacji dozowania.

Jakie sito rynnowe powinno być zastosowane w przenośniku

W zależności od pracy, której wykonania oczekuje się od przenośnika ślimakowego, można w nim zastosować sito rynnowe o różnych parametrach. Wybór odpowiedniego sita zależy od pomyślnego obliczenia pożądanej wydajności, wielkości cząstek materiału, lepkości, płynności, gęstości, ścieralności, palności, toksyczności, kwestii higienicznych i kompatybilności chemicznej transportowanego materiału.

To, jakie sito rynnowe zostanie zastosowane w przenośniku ślimakowym, zależy od oczekiwanego rezultatu. Warto mieć na uwadze, że ta różnorodność umożliwia bardzo szeroki zakres zastosowań, w tym:

  • Transport ziarna w zastosowaniach rolniczych
  • Systemy usuwania wiórów metalowych
  • Kontrola przepływu granulatu tworzyw sztucznych w operacjach formowania wtryskowego
  • Dozowanie proszku w przemyśle farmaceutycznym
  • Mieszanie cementu
  • Rafinacja ropy naftowej
  • Górnictwo i przeróbka minerałów
  • Mieszanie, blendowanie i rozdrabnianie materiałów lub roztworów
  • Przenoszenie niepłynących materiałów zbrylających

Różnice pomiędzy różnymi typami sit rynnowych, które mogą być zastosowane w przenośnikach ślimakowych służących do transportu wymienionych wyżej materiałów, polegają przede wszystkim na wielkości szczelin i materiałach, z którego sita są wykonywane. Ze względu na uniwersalność, najczęściej stosowanym materiałem jest stal nierdzewna. Są jednak pewne rodzaje materiałów, przy których istnieją pewne niebezpieczeństwa związane z tarciem i rozgrzewaniem, które wymagają zastosowania sit wykonanych z tworzyw sztucznych.

Jak zbudowane jest sito rynnowe?

Ze względu na różnorodność pełnionych funkcji, współcześnie coraz częściej projektowane i produkowane są różne rodzaje sit rynnowych. Na pierwszy rzut oka można zauważyć, że w większości przypadków sito rynnowe zbudowane jest i działa podobnie do rur szczelinowych. Podobnie jak rury szczelinowe, również sita rynnowe mogą być zbudowane z połączonych ze sobą płaskowników wykonanych ze stali nierdzewnej lub innego materiału, najczęściej specjalnie dobranego ze względu na swoje właściwości sztucznego tworzywa. W zależności od oczekiwanego efektu płaskowniki te mogą być ze sobą połączone wzdłuż lub w poprzek rynny. Dzięki temu można sterować zarówno szybkością transportu, który odbywa się w przenośniku ślimakowym, jak i skutecznością filtrowania i oddawania na zewnątrz zawartości ciekłej lub struktur o mniejszym kalibrze.

Podobnie jak zbliżone konstrukcyjnie rury szczelinowe, sito rynnowe może posiadać szczelinę obwodową. Może ona być prostopadła do osi cylindra, dzięki czemu można wymusić usuwanie materiału ze środka i jednocześnie blokować możliwość napływania niepożądanego materiału z zewnątrz.

Leave a comment