Rachunek lokaty terminowej

Aby założyć rachunek lokaty terminowej należy spełnić kilka warunków ściśle określonych przez bank. Na początku wybieramy najbardziej zaufany bank, w którym zakładamy w/w konto lokaty. Po konsultacji z doradcą banku decydujemy ile środków chcemy wpłacić na nowo założony rachunek, aby mogły one pracować na swoją korzyść, i aby skutecznie poprzez wyższe oprocentowanie zwiększyć swoją wartość. Musimy określić na jak długo chcemy założyć lokatę i tym samym będziemy musieli określić, czy nasza lokata będzie miała charakter tzw. lokaty dopłaty, czy zwykłej lokaty. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że w lokacie dopłacie można po uiszczeniu na wskazany rachunek określonej kwoty wpłacać i wybierać dowolną kwotę, gdy będzie taka potrzeba. Jest ona bardziej elastyczna i w razie, gdy zabraknie nam środków w codziennym życiu będziemy mogli sięgnąć po ulokowane wcześniej pieniądze. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na umieszczenie pieniędzy w lokacie tj. rachunku lokaty terminowej, nie będziemy już mogli wybierać pieniędzy, aż do momentu zakończenia terminu, który zadeklarowaliśmy, że nie będziemy wybierać pieniędzy z konta, aby mogły nieruszane powiększać swoją wartość.

Klient, który dotrzyma warunków, zawartych w podpisanej z bankiem umowie, będzie zobowiązany do wypłaty wszystkich środków, które zgromadziły się na koncie po zakończeniu trwania umowy i zdecydowaniu, co z wybranymi środkami zrobić. Czy umieszcza je na koncie osobisty, czy zakłada nową lokatę na nowych warunkach, i na kolejny bliżej określony czas. Nazywane są one tzw. odnawialnymi, bądź nieodnawialnymi. Natomiast, jeżeli zaistnieje taka sytuacja, w której klient nie dostosuje się do podpisanej wcześniej umowy, będzie musiał ponieść zazwyczaj finansowe konsekwencje, które są opisane w umowie i z którymi klient jest zapoznany i ma świadomość ich występowania. Automatycznie będzie to działało na niekorzyść klienta i poniesienia dodatkowych finansowych zazwyczaj konsekwencji.

Leave a comment