Upadłość konsumencka: co i jak sprawdza sąd?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób, które nie potrafią wyjść z długów, nierzadko toczona jest przeciwko nim egzekucja komornicza. Jak przebiega ten proces i co sprawdza sąd?

Wniosek o upadłość konsumencką

O oddłużenie mogą wnioskować osoby fizyczne nieposiadające działalności gospodarczej. Proces ten przeprowadza się na wniosek dłużnika, przy czym, o ile wcześniej konieczne było wykazanie, że niewypłacalność miała charakter nieumyślny, obecnie przepisy uwzględniają też sytuacje, w których zadłużenie było efektem świadomych działań dłużnika (wydłuża się wtedy jednak plan spłaty).

Upadłość konsumencka powinna być decyzją dobrze przemyślaną i skonsultowaną z prawnikiem, który pomoże m.in. w prawidłowym przygotowaniu wniosku. Jakie informacje trzeba w nim zawrzeć? Oprócz danych dłużnika i wierzycieli konieczne jest przedstawienie wszelkich informacji o zadłużeniu, a także o majątku dłużnika. Nieprawidłowo wypełniony dokument może skutkować odrzuceniem wniosku lub koniecznością składania wyjaśnień, dodatkowych danych, co znacznie wydłuży cały proces.

A co się dzieje po przyjęciu wniosku?

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Jeśli wniosek o oddłużenie spełnia wszystkie kryteria formalne, sąd wydaje postanowienie o upadłości konsumenckiej, które obwieszczane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele mają wtedy miesiąc na zgłaszanie roszczeń finansowych wobec dłużnika.

Po tym czasie sprawę przejmuje syndyk, który zajmuje się likwidacją majątku – jest on sprawdzany oraz wyceniany. Następnie następuje weryfikacja, w jakim stopniu roszczenia wierzycieli mogą być zaspokojone dzięki sprzedaży majątku. Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej może zostać zakończone na tym etapie. Dzieje się tak w sytuacji, gdy sprzedaż majątku dłużnika wystarczy na pokrycie wszystkich zobowiązań. W praktyce rzadko ma to miejsce, kolejnym krokiem jest więc ustalenie planu spłaty.

Jeśli do niewypłacalności nie doszło z twojej winy (np. z powodów zdrowotnych niemożliwe jest podjęcie dobrze płatnej pracy), plan spłaty trwa nie dłużej niż 36 miesięcy. Konsumentów, którzy do zadłużenia doprowadzili świadomie, obowiązuje plan spłaty wynoszący od min. 36 miesięcy do 7 lat. W tym czasie, co miesiąc, dłużnik musi opłacać miesięczne zobowiązanie w ustalonej przez sąd wysokości, które idzie na poczet wierzycieli. Co istotne, wysokość kwoty uzależniona jest od możliwości finansowych dłużnika. A co w sytuacji, gdy ten nie jest w stanie wykonać planu spłaty, nie wykazuje żadnych dochodów? Sąd może postanowić, że zadłużenie zostanie umorzone już na tym etapie.

Co musisz wiedzieć o upadłości konsumenckiej, co sprawdza sąd?

Zaczniemy od tego, że wszystkie informacje zawarte we wniosku o upadłość muszą być zgodne ze stanem rzeczywistym, ponieważ będzie to wnikliwie sprawdzane przez sąd, a wszelkie błędne dane będą stanowić podstawę do odrzucenia wniosku. Ponadto sąd sprawdzi, czy w ciągu 10 lat od złożenia wniosku nie toczyło się już postępowanie upadłościowe wobec dłużnika.

Na etapie planu spłaty sąd może umorzyć postępowanie, jeśli zaburzony został harmonogram spłat. W sytuacji, gdy z przyczyn zewnętrznych (nagła utrata pracy), nie stać cię na spłatę zobowiązań, trzeba ten fakt od razu zgłosić, sąd wtedy zweryfikuje początkowe ustalenia. Jeśli to jednak zbagatelizujesz, licz się z umorzeniem postępowania.

Leave a comment