Czym są i jak działają parabanki w Polsce?

Obecnie na rynku finansowym dostępnych jest wiele instytucji, które oprócz banków oferują różnego rodzaju pożyczki i kredyty. Jednymi z nich są parabanki, które działają na innych zasadach niż klasyczne banki i firmy pożyczkowe. Czym są, i czy korzystanie z parabanków jest bezpieczne?


Co to są parabanki?

Parabanki to instytucje finansowe, które świadczą podobne usługi do banków, jednak transakcje, które się za ich pośrednictwem odbywają, nie są w żaden sposób regulowane prawem bankowym. W pewnym sensie są to instytucje, które działają na obrzeżach prawa, jednak plusem dla wielu osób może być to, że w przypadku przyznawania pożyczek czy kredytów, nie jest wymagana duża ilość dokumentów i zaświadczenia z pracy, tak jak w sytuacji, gdy wnioskuje się o kredyt w klasycznym banku. Sama definicja parabanku nie jest do końca ujęta w polskim prawie. W naszym kraju istnieje sporo dość dobrze znanych placówek udzielających kredyty i pożyczki – popularne parabanki w Polsce wylicza parabankowo.pl.
Parabankami mogą być różne instytucje prowadzące działalność depozytowo-kredytową i wliczają się w nie kantory walutowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, pośrednictwa finansowe, a nawet firmy kurierskie, które świadczą usługi pożyczkowe. Warto zaznaczyć, że działalność parabanków nie jest regulowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, a każda umowa podpisywana jest w oparciu o dowolne przepisy prawa. Standardowe banki działają natomiast w oparciu o prawo bankowe, firmy pożyczkowe zaś – prawo cywilne.

Jak działają parabanki?

Ponieważ parabanki nie podlegają taki regulacjom jak klasyczne placówki bankowe, wypracowały sobie inne zasady spłaty zobowiązań. Instytucje te działają na zasadzie piramidy finansowej, co oznacza, że spłata kredytu lub pożyczki przez klienta jest niejako gwarantem tego, że kolejna osoba dostanie pieniądze. Odpowiedzialność w dużej mierze spoczywa więc na samych klientach, natomiast parabank pośredniczy w całym procesie. Tak samo jak w przypadku firm pożyczkowych, kredyty czy pożyczki zaciągane w parabankach są wysoko oprocentowane i często przyznawane na krótszy czas. Parabanki samodzielnie oceniają ryzyko udzielenia pożyczki konkretnej osobie.

Czy korzystanie z parabanków jest bezpieczne?

Jak można się łatwo domyślić, korzystanie z parabanków może mieć swoje plusy i minusy. Ponieważ placówki nie są regulowane prawem bankowym, przepisy i umowy mogą być skonstruowane w taki sposób, że klient sporo może stracić, w razie gdyby nie wywiązał się ze spłaty. Równie łatwo można także „wtopić” odsetki czy prowizje, które są dodatkowo wliczane w raty, a które w parabankach są całkiem wysokie.

Druga strona medalu jest jednak taka, że parabanki oferują szybkie pieniądze i często nie wymagają dokumentów, które potwierdzałyby zdolność kredytową. Może to więc być dobre rozwiązanie dla osoby, która nie posiada zdolności kredytowej, a potrzebuje szybkiej gotówki. Przed wyborem parabanku warto jednak poszukać w Internecie opinii o konkretnej firmie – może to pomóc nam w wyborze odpowiedniej placówki.

Leave a comment