Utrzymanie wysokiej sprawności instalacji niskoprądowych

Instalacje niskoprądowe są instalacjami, które do działania potrzebują niskiego napięcia. Wartość znamionowa w tym wypadku wynosi do 1 kV dla prądu przemiennego albo 1,5 kV dla prądu stałego. Instalacje niskoprądowe dostarczają energię do odbiorników za pomocą sieci rozdzielczej analogicznie do instalacji standardowych, ale ich funkcje nie są do końca tożsame. Gdzie stosowane są instalacje niskoprądowe? 

Jakie są funkcje instalacji niskoprądowych?

Wiele systemów i sieci w budynkach, od których zależy ich prawidłowe funkcjonowanie zasilane są z instalacji niskoprądowych. Są to przede wszystkim systemy monitoringu, dozoru i bezpieczeństwa, np.:

  • telewizja dozorowa;
  • systemy kontroli dostępu;
  • instalacja antywłamaniowa wraz z sygnalizacją naruszenia bezpieczeństwa;
  • rozpoznawanie tablic rejestracyjnych;
  • rejestracja czasu pracy.

Nie są to jednak wszystkie systemy, gdyż niskie napięcie zasila znacznie więcej urządzeń, w tym monitoring CCTV, gdzie nadzorowana jest chroniona przestrzeń w czasie rzeczywistym, wideofony, czy domofony zarówno w budynkach prywatnych, użyteczności publicznej, biurach, magazynach, jak i obiektach przemysłowych, ale także systemy zarządzania budynkiem, nagłaśniania, wykrywania włamań oraz bardzo istotne systemy przeciwpożarowe. 

Wiele firm bazuje na instalacjach niskoprądowych zasilających czujniki dymu, czy alarmy ppoż., a także instalacje niskoprądowe umożliwiające awaryjne działanie zasilania (UPS).

Zaletą instalacji niskoprądowych jest możliwość uniezależnienia od standardowej sieci elektrycznej. Montaż instalacji niskoprądowej można przeprowadzać w taki sposób, aby stworzyć osobne źródło zasilania dla różnorodnych systemów, działających niezależnie od siebie. Instalacje niskoprądowe umożliwiają nawet stworzenie przewodowych oraz bezprzewodowych sieci komputerowych w wypadku braku możliwości wykonania standardowej sieci lokalnej LAN.

Jak ważny jest serwis instalacji niskoprądowych?

Zainstalowanie sprawnie działających instalacji niskoprądowych jest zadaniem powierzanym wyspecjalizowanym firmom, z którymi jednocześnie warto podpisywać umowy serwisowe. Wszystkie urządzenia i instalacje potrzebują okresowych przeglądów, a także szybkiego usuwania ewentualnych usterek, a firma będąca wykonawcą danej instalacji, serwis instalacji niskoprądowych przeprowadzi sprawnie i bez naliczania ponadnormatywnych opłat. Opieka nad instalacjami niskprądowymi, a szczególnie w przedsiębiorstwach posiadających cenne zasoby materiałowe oraz intelektualne musi być profesjonalna i stała. 

Leave a comment