Prowadzisz firmę w Gdańsku? Zobacz, czy po zmianie przepisów nie musisz mieć kasy fiskalnej!

Przedsiębiorcy muszą mierzyć się z rozbudowanymi regulacjami. Sporo wątpliwości dotyczy zasad korzystania z kas fiskalnych. Błędy w tym zakresie mogą wiązać się z poważnymi kłopotami. Kto jest zobowiązany do takiego ewidencjonowania sprzedaży? Sprawdźmy!

Wejście w kasę fiskalną: dla kogo jest obowiązkowe?

Prawo w wyraźny sposób określa, kiedy przedsiębiorcy muszą korzystać z kas fiskalnych. Co do zasady obowiązek dotyczy wszystkich podmiotów realizujących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jaki dochód bez kasy fiskalnej nie będzie wiązał się z koniecznością jej zakupu? Obecnie próg obrotów wynosi 20 tys. zł (uwzględniając jedynie obrót na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych).  Jednocześnie ustawodawca przewidział zarówno kilka zwolnień z tego obowiązku (np. w przypadku usług ubezpieczeniowych), jak i wyjątków, w przypadku których kwota obrotu nie odgrywa żadnego znaczenia (np. sprzedaż sprzętu fotograficznego czy przewozy osób). 

Gdzie kupić kasy fiskalne w Gdańsku i okolicach

W praktyce często okazuje się, że z kas fiskalnych nie muszą korzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary i usługi na zasadach B2B lub prowadzą sprzedaż dla osób prywatnych. Ten obowiązek jest wobec tego nakładany na setki tysięcy aktywnych podmiotów. Warto więc wybrać nie tylko urządzenie, które odpowiada regulacjom prawnym, ale również pozwala na wykorzystanie pełni potencjału współczesnej technologii. Wybierając kasy fiskalne w Gdańsku, warto skorzystać z oferty firmy Kotrak, więcej na jej temat dowiesz się na stronie: https://sklep.kotrak.com/kontakt-gdansk,31

Nowoczesne modele pozwalają między innymi na integrację z innymi urządzeniami i systemami informatycznymi wykorzystywanymi w firmie, co znacznie upraszcza proces sprzedaży i pozwala na efektywne zarządzanie firmą.

Kasy fiskalne: informacje dla użytkowników 2022

W ostatnim czasie miało miejsce kilka ważnych zmian w obowiązującym prawie. Na sposób ewidencjonowania sprzedaży wpływa przede wszystkim obowiązek korzystania z kas online, które dzięki połączeniu z Internetem automatycznie łącza się z Centralnym Repozytorium Kas i przekazują wszystkie niezbędne informacje. 

Od 2023 ten obowiązek będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorców zobowiązanych do korzystania z kasy fiskalnej, do tej pory obejmuje natomiast kilka grup, między innymi przedsiębiorców świadczących usługi gastronomiczne, kosmetyczne, fryzjerskie czy sprzedających paliwa. Od lipca 2022 roku użytkownicy kas online, którzy korzystają również z terminali płatniczych, będą zobowiązani do zintegrowania ze sobą tych urządzeń.

Pamiętaj o przeglądzie kasy fiskalnej!

Użytkownicy kas fiskalnych muszą pamiętać o tym, że sam zakup urządzenia to nie wszystko. Jednym z obowiązków jest również zapewnianie cyklicznego przeglądu kasy fiskalnej. Gdańsk pozwala na dotarcie do wielu autoryzowanych punktów, dzięki którym urządzenie będzie sprawne i dostosowane do odpowiednich norm. Z określonymi obowiązkami wiąże się również zdanie kasy fiskalnej. Niestety oznacza również dodatkowe koszty.

Trzeba będzie m.in. wykonać raport rozliczeniowy (tzw. odczyt) i dokonać utylizacji z protokołem. Ile kosztuje odczyt kasy fiskalnej? Trzeba się przygotować na wydatek rzędu 300 zł. Przedsiębiorcy muszą jednak zdawać sobie sprawę z potencjalnej odpowiedzialności, jaką nakłada na nich Ustawa o VAT, i stosować się do odpowiednich przepisów zarówno w okresie eksploatacji kasy, jak i po jego zakończeniu. 

Leave a comment