Przed czym chronią pracownika maski gazowe? – Maski przeciwpyłowe i maski całotwarzowe.

Maski gazowe to jeden z podstawowych środków ochrony dróg oddechowych, wykorzystywany podczas pracy z pyłami, chemikaliami i szkodliwymi oparami. W tego typu odzież roboczą wyposaża pracodawca, mając na uwadze charakter wykonywanych przez pracowników czynności. Każdy element należący do indywidualnych środków ochrony jest istotny. Dlatego ważne jest, by pracodawca podszedł rzetelnie do tematu i odpowiednio wybrał środki ochronne dla swoich pracowników, gdyż od tego może zależeć ich zdrowie, a nawet życie.

Jak wyglądają maski gazowe?

Maski gazowe swoje działanie zawdzięczają odpowiednim filtrom. Bardzo często zbudowane są z dwóch filtropochłaniaczy umieszczonych po obu stronach maski. Pewnie większość z nas kojarzy taki właśnie wygląd maski gazowej. Czasami maski posiadają jeden filtr, z czym można spotkać się przy maskach całotwarzowych. Jak sama nazwa wskazuje, obejmują one całą twarz osoby, która je nosi. Maski całotwarzowe posiadają specjalną szybkę i tworzą swego rodzaju hełm. Półmaski natomiast obejmują swoją powierzchnią jedynie usta i nos. Przykładem półmasek mogą być maski ochronne przeciwpyłowe FFP3.

Jak działają maski gazowe?

Działają one w taki sposób, w jaki działa filtr w nich zamontowany. Niezakłócone działanie masek gazowych jest bardzo istotne, szczególnie podczas wykonywania prac, które narażają nas na wdychanie niebezpiecznych substancji chemicznych. Kilkuwarstwowy filtr chroni przed pyłami i dymem. Kluczową rolę odgrywają warstwy filtrów i ich ilość, które oczyszczają wdychane powietrze. Zazwyczaj maski posiadają 3 warstwy filtrów. Pierwsza nie pozwala na przedostanie się do pyłu i dymu. Kolejna chroni przed wdychaniem chemikaliów. Warstwa trzecia zatrzyma wszystko co ewentualnie zdołało się przedostać przez poprzednie warstwy filtra.

Kiedy należy stosować maski gazowe?

Istnieje wiele prac, których wykonywanie wiąże się z koniecznością korzystania z masek gazowych. Kwestie te uregulowane są w przepisach BHP i należą do tzw. indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych. Środki ochrony powinny zostać zapewnione pracownikowi przez pracodawcę. Powinny posiadać niezbędne certyfikaty świadczące o tym, że maska jest w pełni bezpieczna i zapewnia należytą ochronę podczas wykonywania prac.

Artykuł napisany we współpracy z https://antar.pl/

Leave a comment