Upadłość konsumencka a kredyt gotówkowy – co powinieneś wiedzieć?

Jak w wynika z badań i statystyk, większość obwiązań kredytowych Polaków to kredyty gotówkowe. Wraz z upływem czasu niektórzy mają kłopoty z jego spłatą. Na pomoc przychodzi m.in. możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jakie są jej skutki względem aktualnych oraz przyszłych zobowiązań? Jak wpływa na majątek dłużnika?

Czym są upadłość konsumencka i kredyt gotówkowy?

Biorąc na tapet zależność pomiędzy upadłością konsumencka a kredytem gotówkowym, warto wyjaśnić te pojęcia. Prawo definiuje upadłość konsumencką jako postępowanie sądowe, którego efektem jest anulowanie części lub całości zadłużenia. Związane jest ono z brakiem możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. Upadłość konsumencką mogą ogłosić jedynie osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Od marca 2020 roku weszły w życie przepisy nowelizacji prawa upadłościowego – o umorzenie zadłużenia można ubiegać się bez podania powodów bankructwa, co oznacza, że jest to także rozwiązanie dla osób, które doprowadziły do niego umyślnie, np. zaciągając kolejny kredyt gotówkowy. Czym jest tego typu zobowiązanie? To udostępnienie przez bank środków pieniężnych kredytobiorcy. Zazwyczaj wydatkowane są na cele konsumpcyjne. Dla wielu osób bardzo zgubne bywają: łatwe formalności, szybkość uzyskania pieniędzy oraz częsty brak wymagań banku, co do zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Kredyt gotówkowy został dokładniej opisany w artykułach na top-kredyty.pl, gdzie znajdziesz praktyczne informacje m.in. na temat: kredytu na oświadczenie, sposobu wyliczania oprocentowania czy możliwości rezygnacji z jego ubezpieczenia.

Upadłość konsumencka a obecny kredyt gotówkowy – zależność

Upadłość konsumencka związana jest z unieważnieniem części lub całości długów względem wierzyciela (wierzycieli). W związku z tym istnieje możliwość anulowania rat posiadanego kredytu gotówkowego. Warto jednak pamiętać, że wszczęcie procedury upadłości konsumenckiej związane jest z utratą całego ewentualnego majątku. W wyniki procesu wyznaczany jest syndyk, czyli osoba mająca za zadanie określenie wartości majątku osoby fizycznej oraz jej możliwych dochodów. Całe mienie posiadane przez dłużnika w stanie upadłości zostanie spieniężone w celu spłaty zaciągniętych zobowiązań. Gdy środki nie są wystarczające, ustalony zostaje plan spłaty długu. Co ważne dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej bank przestaje naliczać odsetki – od tego czasu zobowiązanie nie będzie rosnąć. Eksperci zalecają, aby na początku problemów z uregulowaniem długów, rozważyć bardziej polubowne, bankowe metody spłaty zadłużenia np. wydłużenie czasu na spłatę rat, zawieszenie spłaty kredytu czy kredyt konsolidacyjny w przypadku posiadania kilku zobowiązań.

Wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na przyszłe zobowiązania

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą wiele konsekwencji, także w przyszłości. Warto wiedzieć, że przez cały czas trwania oddłużania dłużnik nie może zarządzać swoim majątkiem oraz podejmować czynności prawnych, które mogłyby wpłynąć na zmianę planu spłat lub utrudnić zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Oznacza to, że do dokonania zakupu na raty lub wzięcia kredytu konieczna jest zgoda sądu. Po zakończeniu procedury spłaty zaległości istnieje możliwość wzięcia na siebie kolejnego zobowiązania – przepisy prawa nie zabraniają tego. Należy jednak podkreślić, że zdolność kredytowa osób po upadłości konsumenckiej drastycznie spada, przez co mogą pojawić się kłopoty z uzyskaniem pozytywnej decyzji kredytowej. Klienci tego typu traktowani są przez banki bardziej rygorystycznie i zazwyczaj muszą spełnić bardziej wyśrubowane wymagania.

Leave a comment