PCC – kiedy i jak trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

O podatku od czynności cywilnoprawnych słyszymy często w kontekście pożyczek, darowizn, hipotek, sprzedaży, umowy spółki czy dożywocia. Obowiązek podatkowy powstaje w wielu sytuacjach przy zawieraniu różnego rodzaju umów, ale są też określone od tego zwolnienia. Kiedy i jak należy zapłacić PCC?

PCC – co to jest?

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych. Został on uregulowany w ustawie z 2000 roku. Dotyczy zarówno osób prawnych, jak i przedsiębiorców czy osób, które nie prowadzą działalności. Podatkowi podlegają zawierane umowy cywilnoprawne, są jednak od tego obowiązku zwolnienia.

Co podlega PCC?

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają konkretne umowy. W internecie znaleźć można mnóstwo poradników z opisanymi sytuacjami, kiedy taki obowiązek należy spełnić, a kiedy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia. PCC a pożyczka gotówkowa to temat, który wyjaśnia m.in. pożyczki-online.pl, wielu pożyczkobiorców zastanawia się, czy będzie musiało ponosić dodatkowe koszty. Obowiązek podatkowy należy spełnić w przypadku umów sprzedaży lub zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczkowych, ustanowienia hipoteki, umowy zawarcia spółki, darowizn, umowy dożywocia, umowy o podziale spadku lub zniesienia współwłasności, umowy depozytu nieprawidłowego czy ustanowienia odpłatnego użytkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – kto płaci?

Jest jasno określone, kto w konkretnym przypadku ponosi koszty podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli chodzi o sprzedaż, obowiązek leży po stronie kupującego. Jeśli zaciągana jest pożyczka, podatek opłaca pożyczkobiorca. Koszty PCC regulują również wspólnicy spółki, ustanawiający hipotekę, obdarowani darowizną, nabywcy rzeczy lub praw majątkowych, przechowawcy depozytów nieprawidłowych, użytkownicy lub nabywający prawo służebności.

Ile wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych?

Stawki PCC nie są wysokie. W przypadku sprzedaży nieruchomości lub rzeczy ruchomych jest to 2%. Podobnie jest w przypadku umów pożyczkowych i depozytów nieprawidłowych. Jeśli chodzi o ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących, jest to 0,1%. Podatek od umowy spółki wynosi natomiast 0,5%.

Co nie podlega PCC?

Szereg czynności jest wyłączonych z obowiązku stosowania PCC. Wśród nich wymienia się np. czynności związane z alimentami, opieką, kuratelą, ubezpieczeniami, zatrudnieniem, nauką, sprzedażą walut obcych, bonów czy obligacji skarbowych. Takich wyłączeń jest całkiem sporo, warto prześledzić ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych, by dowiedzieć się, kiedy nie trzeba PCC płacić.

Jak zapłacić PCC?

Chcąc spełnić obowiązek podatkowy, należy wypełnić deklarację PCC-3. Formularz składa się we właściwym urzędzie skarbowym. Można zrobić to osobiście, listownie lub elektronicznie. W przypadku ostatniego sposobu wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub konieczne będzie posłużenie się danymi autoryzacyjnymi.

Leave a comment