Uprawnienia SEP przygotowują do zawodu

Stowarzyszenie Elektryków Polskich to organizacja branżowa, która skupia elektryków, techników, inżynierów oraz osoby kształcące się w przyszłym zawodzie. SEP przygotowuje swoich członków do uprawiania zawodu, nadaje im uprawnienia, szkoli, przeprowadza egzaminy zawodowe, które umożliwiają im dozorowanie i eksploatację skomplikowanych instalacji oraz sieci elektrycznych na terenie całego kraju. Uprawnienia SEP zdobywa się po krótkim okresie przeszkolenia i poprawnie zdanym egzaminie. 

Komu i do czego potrzebne są uprawnienia sepowskie?

Podstawowe uprawnienia sepowskie dzieli się na takie, które pozwalają w zawodowym życiu dozorować lub eksploatować specjalistyczne urządzenia elektromagnetyczne, energetyczne oraz gazowe. Tego rodzaju prawa do wykonywana zawodu potrzebują monterzy, konserwatorzy, serwisanci oraz wszystkie inne osoby obsługujące wskazane powyżej urządzenia. Ten rodzaj uprawnień ma dać gwarancję wykonawcom, ale i nam, odbiorcom usług, że osoba je posiadająca zna wszelkie zasady bezpieczeństwa i będzie ich przestrzegać. 

Oprócz podziału na eksploatację i dozór uprawnienia SEP wyróżniają 3 główne grupy uprawnień oraz wiele specjalistycznych, wąskich podgrup, oznaczonych jako: 

  • E, czyli eksploatację instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych
  • D, czyli dozór instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych

Szkolenia sepowskie skierowane są do trzech różnych grup 

  • szkolenia G1, czyli szkolenia elektryczne, przeznaczone są dla przyszłych pracowników zajmujących się eksploatacją  lub dozorem urządzeń, instalacji a także całych sieci elektroenergetycznych
  • szkolenia G2, szkolenia energetyczne, skierowane do pracowników zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych
  • szkolenia G3, czyli kursy gazowe, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Osoby, które zdobyły uprawnienia elektryczne dozoru mogą samodzielnie przeprowadzać przeglądy techniczne oraz prowadzić dokumentację z nimi związaną. Ten typ uprawnień sepowskich skierowany jest raczej do pracowników nadzoru nad pracą ludzi oraz urządzeń, czyli kadry kierowniczej, właścicieli firm oraz techników znajdujących się na wyższych stopniach kariery. Uznaje się, że po ukończeniu szkolenia elektrycznego i zdobyciu uprawnień elektrycznych, pracownicy znają również przepisy prawne związane z energetyką. 

Jak zdobywa się uprawnienia SEP?

Uprawnienia sepowskie, organizowane przez GRUPA SILESIA Sp. z o.o., niezbędne do wykonywania zawodu, zdobywa się poprzez udział w szkoleniu zakończonym egzaminem. Egzamin składa się przed komisją powołaną przez SEP. Aby móc przystąpić do egzaminu należy mieć ukończone 18 lat oraz co najmniej wykształcenie pełne podstawowe. 

Egzamin może trwać różnie w zależności od konkretnej placówki SEP, ale zwykle nie przekracza kilkunastu godzin. Zapisy na szkolenie SEP przyjmowane są indywidualnie, chociaż organzacja dopuszcza udział w szkoleniu całej grupy pracowników. Kursy organizowane są zwykle na uczelniach technicznych zrzeszonych w SEP, miejscem organizacji może też być firma przygotowująca swoich pracowników do wykonywania obowiązków. 

Uprawnienia zdobyte podczas kursu ważne są przez 5 lat, po tym czasie pracownik musi je odnowić. Egzamin zdaje się ustnie, jest on odpłatny, koszt egzaminu oscyluje zwykle wokół wartości 10% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy pracownik nie zda egzaminu przy pierwszym podejściu, może go powtarzać, jednak za każdym razem musi uiścić ustaloną opłatę. 

Leave a comment